Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Under sommaren påbörjas borrning och sprängning i berget. Bild: Christer Nilsson

Under sommaren påbörjas borrning och sprängning i berget. Bild: Christer Nilsson

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tunnelarbeten vid Linnéplatsen i sommar

Arbetsplatsen vid Linnéplatsen har förberetts för första bearbetningen av berget inför anläggandet av Servicetunnel Linné. Den ska i användas för transporter under bygget av Västlänken. När tågtunneln är i drift ska utryckningsfordon kunna använda den.

Den första delen i arbetet med servicetunnel Linné har varit att förbereda berget för tunneldrivningen, som påbörjats i sommar.

Vi borrar i och förinjekterar berget. Injektering används för att täta bergets naturliga spricksystem. Berget tätas för att skydda grundvattnet och miljön på marknivå. 

Innan tunneldrivningen sätts igång ska portalen till själva tunneln byggas upp. För att kunna göra det behöver vi spränga cirka två till tre kubikmeter in och därefter förskära berget.

Vid förskärning sätts konturerna där portalen till tunneln ska anläggas. Innan förarbetena inleds ska några stenar som ligger ovanpå berget tas bort och träden som har rotsystem runt stenarna säkras.

De större sprängningsarbetena är planerade att komma igång tidigast i mitten av augusti.

Påverkan i omgivningen

De som befinner sig i närheten av arbetsplatsen kommer att märka av de arbeten som utförs. När tunnelborrning- och sprängning kommer igång blir det en ökad trafik då lastbilar kommer att frakta stenen till en krossanläggning på Hisingen.
En sprängningstjänst kommer att finnas för den som vill ha förvarning. En nyhet kommer att läggas ut när det är klart att använda: www.trafikverket.se/vastlanken 

Informationsblad 18-06-11 (pdf-fil, 596 kB, öppnas i nytt fönster)