Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Det går att köra till p-platser, parkeringsgarage och lastkaj, men från växelvis olika håll. I jul öppnas gatan.

Det går att köra till p-platser, parkeringsgarage och lastkaj, men från växelvis olika håll. I jul öppnas gatan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rosenlundsgatan avstängd för genomfart till 19 oktober

Rosenlundsgatan är stängd för genomfart fram till vecka 48. Varutransporter och personbilar kommer in till lastplats och garage från växelvis olika håll. Fotgängare och cyklister kan passera. Inför julhandeln hävs avspärrningarna.

Från den 17 september till den 19 oktober är Rosenlundsgatan växelvis tillgänglig från ömse sidor, men stängd för genomfart med fordon. Varutransporter och personbilar kan hela tiden köra in till lastkajer och garage. Gång- och cykeltrafikanter kan passera arbetsområdet under hela tidsperioden. Under julhandeln kommer det inte att vara avstängt i Rosenlund. 

Vecka 38 stängs Rosenlundsgatan i höjd med Skattehuset. Bilar och varutransporter åker då in vid Esperantoplatsen för att ta sig till parkeringsgaraget och ICA samt Willys lastkajer.

Från vecka 39 och fram till och med vecka 41 är Rosenlundsgatan stängd i höjd med ICA/Batterilagret. Bilar och varutransporter åker då in vid Hvitfeldtsplatsen för att ta sig till parkeringsgaraget och ICA samt Willys lastkajer.

Från vecka 42 till och med vecka 43 är Rosenlundsgatan återigen stängd för genomfart, men denna gång i höjd med Skattehuset.

Arbeten i området beräknas pågå till och med vecka 48, växelvis avstängning kommer att ske. Gatan kan även vara öppen under perioden men detta har med arbetets framskridande att göra och kan inte alltid annonseras i förväg. 

På Rosenlundsgatan utförs förberedande arbeten för Västlänkens huvudtunnel som kommer att gå under jord. Västlänken är en tågtunnel som ska förbättra regionaltrafiken till och från staden samt frigöra plats på Göteborgs Central för fjärrtrafiken.