Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tält kring tunnelmynningen minskar ljudpåverkan

Ett ljuddämpande tält ska byggas vid mynningen av servicetunnel Linné.

Under de kommande veckorna påbörjas tunneldrivning för servicetunneln från Linnéplatsen. Steg ett är att borra injekteringshål och sedan injektera för att täta berget.

Därefter borrar vi igen, den här gången för själva spränghålen. Borrningen i berget sker med en 50 tons borrigg som använder tre borrar samtidigt. Det medför en hel del buller.

För att undvika att störa de intilliggande fastigheterna kommer vi bygga upp ett tält vid tunnelmynningen som ska fungera som en stor ljuddämpare. Tältet byggs upp under vecka 48 och när det är uppe inleds borrningen.
Den första sprängningen förväntas ske i början av december. Då stängs återigen cykelvägen vid arbetsplatsen av en kort stund. De som arbetar i omkringliggande fastigheter ombeds att inte vistas i fönstren.
Vi kommer inom kort att sända ut information om sprängingen, till omkringboende och vilka tider som gäller.

Vill du ha avisering om sprängning, mer information och anmälan här.