Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Provborrning och bullertester pågår på Linné

Omfattande bullermätningar och ytterligare ljuddämpande åtgärder pågår på vår byggarbetsplats på Linnéplatsen.

För att uppnå maximal bullerdämpning pågår omfattande bullermätningar och ytterligare ljuddämpande åtgärder på vår byggarbetsplats på Linnéplatsen.

Nu pågår bullermätningar i samband med injekteringsborrning. Just nu ligger vi något över gränsvärdet utomhus vid vår mätpunkt på Castellum, på Psykologen ligger vi inom gränsvärdet.

VI behöver sätta upp extra bullerdämpning tills vi har kommit in ca 10-20 meter in i berget. I början kommer borrningen att ske med mobil strömförsörjning via ett dieselaggregat. Under vecka 50/51 kommer strömförsörjningen ske via ordinarie elnät.

När vi är under gränsnivån återupptas borrning och första sprängsalvan beräknas ske under v 50/51.

Kontinuerlig drift beräknas ske från v 4 och framåt. Då planerar vi för att bygga cirka 10 meter bergtunnel per vecka. Trafiken kommer att öka när utlastningen ska ske med mindre lastbilar.
Vecka 52 har vi uppehåll i bergproduktionen och återupptar produktionen under vecka ett.  

Arbeten inom arbetsområdet
Vi kommer att påbörja asfaltering för en bättre hantering av dagvattnet inne på arbetsområdet. Arbete beräknas pågå torsdag-fredag innevarande vecka. Detta innebär något mer trafik på Haraldsgatan.

Nytt vattenreningsverk är nu monterat och provdrift kommer att påbörjas, beräknas att vara i full drift ca v 4.