Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fram till och med september kommer bilar in från Esperantoplatsen och vänder utanför ICA.

Fram till och med september kommer bilar in från Esperantoplatsen och vänder utanför ICA.

Arbeten i Rosenlundsområdet just nu

Landfästen för nya gång- och cykelbron. Avslutning av schaktarbeten för fjärrkyla. Arkeologiska förundersökningar. Det är några av de arbeten som pågår i Rosenlundsområdet just nu.

Rosenlundsgatan
Skyltning för gångtrafikanter och cyklister ses över och kompletteras skyndsamt där det är möjligt. Linje i gatan och mittmarkering kommer att målas i vändslingan i höjd med ICA, för att undvika vänstertrafik och förbättra säkerheten. 

För att minimera störning, inte minst för Book Corner, kommer nattarbete att ske natten till torsdag 11/4 och fredag 12/4. Skyddsrör läggs då ned i schakten inom arbetsområdet.

Mellan Fiskekôrka/The Book Corner:
Hela ytan mellan byggnaderna återställs och stensätts. Rosenlundsgatan beräknas vara återställd (från schaktarbetet för fjärrkyla) i början av maj.  

Arbetsområdet vid Pustervik
Pontoner anländer. De ska användas när Rosenlundsbron läggs upp för förvaring i Rosenlundskanalen. 

Gång- och cykelbron/Rosenlundsbron
Arbete med landfästen för den nya temporära gång- och cykelbron pågår.

Planen för arbetet med broarna är att den nya gång- och cykelbron lyfts på plats i början av maj, att den öppnas för gång- och cykeltrafikanter någon vecka efter det samt att Rosenlundsbron sedan lyfts bort, vilket kommer att ske på natten för att minimera störningarna.