Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Mark- och miljödomstolen avslår Länsstyrelsens beslut om kvälls- och nattarbete

Under våren 2020 började vi driva Västlänkens huvudtunnel vid Otterhällan. Bergtäckningen är liten längs den aktuella sträckan, det innebär att vi inte kan driva Västlänkens tunnel mot Stora Hamnkanalen utan att överskrida uppsatta riktvärden för buller.

Trafikverket ansökte därför om dispens för att få utföra stomljudsalstrande arbeten som överskrider riktvärdet för buller under kvällar och nätter. Efter samrådsmöten med tillsynsmyndigheten, godkände Länsstyrelsen i Stockholm Trafikverkets ansökan om att få fortsätta tunneldrivningen norrut kvällar och nätter från och med den 1 oktober 2020 till 30 april 2021. 

Länsstyrelsens beslut överklagades dock till mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Domstolen anser inte att det finns några särskilda skäl till att godkänna dispensen och meddelade den 2 december att de förordnar att länsstyrelsens beslut från den 11 juni inte längre ska gälla. För att ge projektet tid att avsluta specifika arbetsmoment träder beslutet i kraft den 7 december. Här kan du ta del av domstolens beslut

- Vi ser fortfarande att genom att kunna utföra arbeten under dag samt nattetid förkortar vi tiden och därmed störningen det innebär i form av buller, stomljud och vibrationer, säger Karin Malmquist, delprojektledare i Haga. Men vi har också varit tydliga med att vi rättar oss efter Mark- och miljödomstolens besked, Trafikverket kommer därför inte att överklaga det nu tagna beslutet fortsätter Karin. 

Vad händer nu?

Mark- och miljödomstolens beslut träder i kraft den 7 december, därefter får inga stomljudsalstrande arbeten över riktvärdet utföras mellan klockan 19.00 och 07.00. I praktiken innebär det att Trafikverket kommer att avsluta alla kvälls- och nattarbeten från och med den 5 december.

- Trafikverket kommer nu att ansöka om dispens för att kunna utföra de fortsatta arbetena under dagtid, säger Mira Andersson Ovuka, ansvarig miljö Västlänken och Olskroken planskildhet. Samrådet sker i detta fall med tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen i Stockholm, fortsätter Mira. 

Utifrån gjorda buller- och stomljudsberäkningar kommer våra fortsatta arbeten dagtid inte att överskrida riktvärdet för bullrande verksamhet i närliggande bostäder. Det innebär att de boende som tidigare har antagit erbjudande om tillfällig vistelse nu kan flytta tillbaka.

Riktvärden för vibrationer avgör metod

Residenset är ett statligt byggnadsminne sedan 1935 och för att säkerställa att byggnaden inte skadas under arbetet med Västlänken har Trafikverket tillsammans med Statens fastighetsverk satt ett vibrationsriktvärde för fastigheten. 

För den fortsatta framdriften kan det nu bli aktuellt med hydraulisk spräckning av berget. I tätt placerade borrhål spräcks berget med ett hydrauliskt verktyg. Till skillnad från sprängning så ger dessa arbeten upphov till mindre vibrationer, men det innebär inte någon förändring vad gäller påverkan från stomljud som främst uppkommer från borrningsarbeten.