Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Arbetet med ledningsomläggningar i Rosenlund startar upp i januari

Vecka 2 2018 inleder vi arbetet med ledningsomläggningar i Rosenlund. Vi beräknar att arbetet tar cirka fyra månader och att vi är klara i slutet av april.

Arbetet utförs i etapper och tar cirka fyra månader

Arbetet med ledningsomläggningarna i Rosenlund kommer att utföras etappvis och vi inleder vid Sahlgrensgatan och Hvitfeldtsplatsen för att i februari fortsätta vid rondellen norr om Rosenlundsbron och vidare västerut på Rosenlundsgatan. Vi beräknar ledningsomläggningarna tar cirka fyra månader att slutföra.

Påverkan på framkomlighet och parkeringsmöjligheter

Vårt arbete kommer att påverka framkomligheten för biltrafik, tydlig skyltning kommer att finnas på plats och gående och cyklister leds förbi arbetsområdet. In- och utgångar till verksamheter i bottenplan kommer att vara tillgängliga under hela arbetsperioden, se bild för aktuellt arbetsområde.

Under perioden 5 februari till 30 april är Rosenlundsgatan mer eller mindre avstängd för genomfartstrafik (bil) i bägge riktningar. Vi arbetar kontinuerligt med att se över omfattningen av avstängningen under perioden. Behoven av avstängning kan variera beroende på vilken typ av arbete som utförs.

Från den 5 till den 25 februari är gatan är stängd för trafik mellan rondellen och fram till T-korsningen vid ICA (T-korsningen är inte stängd).

Den inledande etappen vid Sahlgrensgatan och Hvitfeldtsplatsen pågår under cirka en månad. Bortsett från en kortvarig avstängning av parkeringsplatsen vid Hvitfeldtsplatsen, hålls delar av parkeringsytan tillgänglig under tiden arbetet pågår. Ett fåtal parkeringar vid Sahlgrensgatan kan också komma att stängas av.

I februari fortsätter arbetet vid rondellen och vidare västerut på Rosenlundsgatan. I samband med detta tas parkeringsytan vid Rosenlundsplatsen i anspråk och samtliga parkeringsplatser utom två, som är reserverade för bilpoolen, stängs av. I och med etableringen vid Rosenlundsplatsen behöver vi ta ned ett antal träd. I och med att Järnvägsplanen har vunnit laga kraft, har vi också tillstånd att ta ned dessa träd. Träden kommer att ersättas med nya i samband med att vi återställer mark och grönytor, då bygget av station Haga är slutfört.
Här kan du läsa mer om hur träden i staden påverkas när Västlänken byggs

Bullrande arbeten

Vi följer Naturvårdsverkets allmänna råd, men störningar i form av buller från mindre schaktarbeten, borrningar och de maskiner som används kommer att uppstå. Företrädesvis arbetar vi mellan 07.00-16.00. Kvälls och nattarbeten kan förekomma.