Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Skylt för vägarbete/byggskylt om förberedande arbeten Västlänken. Foto: Ove Nordström

Pågående arbeten inför Västlänkens bygge

Inför Västlänkens byggstart 2018 ska vi genomföra vissa förberedande arbeten. Vi gör även undersökningar och mätningar för att få bästa möjliga underlag inför bygget. Här uppdaterar vi löpande information om vilka arbeten som pågår just nu.

Vid frågor kontakta Trafikverkets kontaktcenter via 0771-921 921.

Förberedande arbete Kanaltorget. I början av februari påbörjar vi byggnationen av en ny trafiklösning längs med Kvarnberget. Bygget av den nya vägen, i första etappen av trafiklösningen, beräknas vara färdigt till 1 maj. Arbetet inleds vid Norra Sjöfarten fram till utfarten från Christina Nilssons gata till Västra Sjöfarten.


Ledningsomläggningar Rosenlund. Vecka två inleder vi arbetet med ledningsomläggningar i Rosenlund. Arbetet beräknas att pågå i cirka fyra månader och utförs i etapper. Vi inleder vid Sahlgrensgatan och Hvitfeldtsplatsen för att i februari fortsätta vid rondellen norr om Rosenlundsbron och vidare västerut på Rosenlundsgatan. Läs mer om arbetet här.


Ombyggnad av postterminalen Kruthusgatan. Arbetet beräknas pågå fram till och med sommaren 2018 och medför inga väsentliga störningar. Från och med den 1 september 2016 är parkeringsplatserna inom arbetsområdet avstängda, se karta


Markundersökningar och installation av grundvattenrör. Undersökningarna innebär bland annat att vi tittar på jorddjupet och tar jordprover för att ta reda på markens egenskaper. Oftast används en bandgående borrvagn som trycker eller borrar ner stänger i marken och arbetet medför visst buller. Grundvattenrören installeras för att vi ska kunna mäta och kontrollera grundvattennivån. Installationen utförs antingen med borrigg eller handdriven utrustning.

Arbetet tar oftast en halv till en arbetsdag och vi förflyttar oss från plats till plats på utspridda platser i Göteborg allt eftersom vi blir klara. De fastighetsägare och boende som berörs informeras om detta innan arbetet påbörjas.


Mätningar av rörelser i markytan. Vi placerar sättningsdubb på byggnader som vi fysiskt mäter av med jämna mellanrum. Som kompletterande metod använder vi oss även av satelliter och radarteknik för att övervaka och hålla koll på rörelser i marken.