Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Planerade upphandlingar

Entreprenad BEST består av genomgående arbeten med spår (bana), el, signaler och tele (förkortat BEST). Entreprenaden innefattar arbeten längs hela Västlänkens längd, cirka 8 kilometer.Entreprenaden kommer att genomföras som den avslutande delen i projektet.

Tidplan

Hösten 2020: Upphandling påbörjas
Våren 2021:
Sista datum att lämna in anbud

För projektet Västlänken har vi behövt upphandla bemanning för vår organisation. Det gäller exempelvis olika byggtekniska kompetenser samt specialister och stabsfunktioner. De flesta upphandlingar är klara men en del upphandlingar återstår innan vi har en full bemanning inom projektet.

Samverkansmodell

Entreprenaderna utförs med hög nivå av samverkan. Samverkan enligt Trafikverkets modell är ett strukturerat samarbetsinriktat arbetssätt mellan parterna framtagen för att på bästa sätt, kostnadseffektivt och tidseffektivt förbereda och genomföra entreprenaden och därigenom bidra till att uppfylla parternas affärsmässiga mål.

Modellen innebär att en gemensam samverkansorganisation bildas i vilken beställare, entreprenör och ledande underleverantörer är involverade samt att en samverkansledningsgrupp bildas. Samverkansorganisationen placeras på ett gemensamt kontor i anslutning till entreprenaden.

Tidplan

Upphandlingarna av tjänster sker successivt och annonseras på Trafikverkets webbplats under aktuella upphandlingar och Trafikverkets upphandlingsplan. Anbudsansökningar sker genom Trafikverkets upphandlingssystem CTM, som du hitter under sidan Aktuella upphandlingar.

Aktuella upphandlingar

Planerade upphandlingar