Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Här syns konsten på Västlänkens byggplank

Planken sitter uppe under olika lång tid beroende på produktion och behov av avskärmningar och konsten kommer att variera under tiden.

Karta över Göteborg som visar var konsten syns: Station Centralen, Södra Älvstranden, Station Haga, Linnéplatsen och Station Korsvägen. 

Sveriges största konstprojekt?

På denna stora utställningsyta erbjuder vi kreatörer plats att uppföra sina verk mot ersättning.

Kreatörer har möjlighet att uppföra sina kreativa verk på byggplanken vid platser som dagligen passeras av tusentals åskådare.

Vi ser gärna att den konst som uppförs har en idémässig koppling till den specifika platsen. 

 

Konstverk, graffiti
Längs sträckan station Centralen är byggplank på plats fram till år 2024. 

Station Centralen

Den nya stationen Centralen bygger vi norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericsonsterminalen.

I området som begränsas av Göteborgs centralstation, Östra Hamngatan, Göta älv och Gullbergsvass sker en omfattande stadsutveckling med många stora byggprojekt i gång samtidigt. Förutom bygget av Västlänken med station Centralen byggs en ny bro till Hisingen, väg E45 däckas över för att möjliggöra ny bebyggelse och Jernhusen utvecklar RegionCity, en tät exploatering med kontor, handel och bostäder.

Västlänkens station kommer att ligga strax norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericsonsterminalen. Projektens byggområden gränsar mot och överlappar ibland varandra och omfattande omläggningar av gator och stråk krävs för att trafiken ska kunna flyta på ett bra sätt under byggtiden.

 

Byggplank i vitt med en svart text längs med planket där Trodde inte det skulle märkas är skrivet med stora versaler.
Längs sträckan Södra Älvstranden är byggplank på plats fram till år 2025. 

Södra Älvstranden

Området kring sträckan Södra Älvstranden sträcker sig från Lilla Bommen, förbi Packhuskajen och till Stora Hamnkanalen. I området som gränsar till älven finns GöteborgsOperan, Casino Cosmopol och det flytande fartygsmuséet Maritiman. Sträckan är uppdelad i flera olika områden där olika typer av konst och aktiviteter presenteras. Områden som går längs med Södra Älsvtranden är: Sankt Eriksgatan, Kanaltorget, Västra Sjöfarten, Packhusplatsen, Södra Hamngatan och Skeppsbron. 

 

Konstverk, graffiti. Magiskt undervattenslandskap med självlysande undervattensvarelser. Djur och fiskar i en frodig vegetation.
Längs sträckan Haga är byggplank på plats fram till år 2025. 

Haga

Etapp Haga sträcker sig från Lilla Bommen, förbi Packhuskajen och till Stora Hamnkanalen. Haga är en av Göteborgs äldsta stadsdelar och namnet kommer från de hagar som fanns här på 1600-talet. Numera är Hagas bilfria gator kantade av små kaféer och butiker insprängda i de för Göteborg så typiska landshövdingehusen. En station för Västlänken i Haga innebär att området blir en ny knutpunkt för kollektivtrafiken samtidigt som området ska behålla sin unika karaktär. Området kring station Haga omfattar också området Rosenlund. I områdena visas olika typer av konst och aktiviteter.

 

Byggplank i gult med abstrakt konstverk som består av svarta linjer mot en blågrund bakgrund. Bland de former som sticker ut finns till exempel en smiley, några blad och en svamp. Bakom byggplanket skymtar Göteborgs universitets Psykologiska institution.
Byggplanket vid Linnéplatsen är på plats fram till år 2024. 

Linnéplatsen

Linnéplatsen ligger där Linnégatan och Övre Husargatan möts och övergår till den relativt hårt trafikerade Dag Hammarsköldsleden. I väster ansluter Linnéplatsen till Slottsskogen, ett välanvänt rekreationsområde med stora gräsytor och naturlika delar. Vid Linnéplatsens östra sida, mellan Psykologiska institutionen och BASF-huset, mynnar en av Västlänkens arbetstunnlar. Avskärmningarna runt byggarbetsplatsen vetter mot Dag Hammarsköldsleden, men påverkar inte allmänna vägar.

 

Konstverk, graffiti. Liseberg i bakgrunden.
Längs station Korsvägen är byggplank på plats fram till år 2024. 

Station Korsvägen

Från Landala sträcker sig Västlänken vidare via Korsvägen och ansluter i Almedal till järnvägen söderut. Korsvägen är en mötesplats och en knutpunkt för kollektivtrafiken. Området är det första som många besökare i Göteborg möter. Här finns Liseberg, Svenska Mässan, Universeum och Världskulturmuseet.