Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Centralen

Station Centralen

Den nya stationen Centralen kommer vi att bygga norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen.

I området som begränsas av Göteborgs centralstation, Östra Hamngatan, Göta älv och Gullbergsvass sker en omfattande stadsutveckling med många stora byggprojekt i gång samtidigt. Förutom bygget av Västlänken med station Centralen byggs en ny bro till Hisingen, väg E45 däckas över för att möjliggöra ny bebyggelse och Jernhusen utvecklar RegionCity, en tät exploatering med kontor, handel och bostäder. Västlänkens station kommer att ligga strax norr om Göteborgs centralstation och i anslutning till Nils Ericson terminalen. Projektens byggområden gränsar mot och överlappar ibland varandra och omfattande omläggningar av gator och stråk krävs för att trafiken ska kunna flyta på ett bra sätt under byggtiden.

Längs denna sträcka kommer byggplank att vara på plats mellan år 2019-2024.