Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Så funkar Planksidan – kreativa aktiviteter på Västlänkens byggplank

För att lindra byggplankens negativa påverkan vill vi i väntan på att Västlänken står klar använda dem som en mötesplats för kreativa aktiviteter och konstnärliga uttryck.

Sveriges största konstprojekt?

Totalt avgränsas arbetsplatserna för Västlänken med flera kilometer plank på flera olika platser i centrala Göteborg. De gröna planken är 2,8 meter eller 4 meter höga. De sitter uppe under olika lång tid beroende på produktion och behov av avskärmningar och konsten kommer att variera under tiden.

På denna stora utställningsyta erbjuder vi kreatörer plats för uppförande av verk mot ersättning. Kreatörer har möjlighet att uppföra sina kreativa verk på byggplanken vid platser som dagligen passeras av tusentals åskådare. Vi ser gärna att den konst som uppförs har en idémässig koppling till den specifika platsen. 

Förutom konst, blir planken även en yta för information om projektet och en arena för olika kulturverksamheter i samarbete med Göteborgs Stad. Föremål som påträffats under schaktarbetena, exempelvis fornlämningar från Göteborgs tidigare historia, kommer också att visas upp.

Målsättningen är att byggplanken blir en attraktion i sig, med aktiviteter som väcker nyfikenhet, förskönar platser, dekorerar ytor samt bygger upp förväntningar genom ständig förnyelse.

Startskottet för konst på planken har skett vid Linnéplatsen där två konstnärer från Konstepidemin har fått i uppdrag att uppföra sina verk.

Vi vill ha en blandning av kreativa verk som till exempel målad konst, skulpturerade verk, ljusinstallationer och projiceringar – med andra ord allt som engagerar och skapar nyfikenhet. För att delta bör man ha ett genuint intresse för den konstnärliga och kreativa uttrycksformen samt erfarenhet av att arbeta med stora ytor eller muralmålning.

På vissa platser kommer Trafikverket i samverkan med Göteborgs stad att genomföra event och då finns möjligheten att få arbeta inom ett temasatt område.

När vi fördelar platser och ekonomiskt stöd, prioriteras förslag som:

  • har en idémässig koppling till den specifika platsen

  • är innovativa, originella och skapar oväntade upplevelser

  • inbjuder, väcker intresse eller aktiverar förbipasserande i stadsrummet

  • har rötter i den lokala miljön

  • anpassad till den tilldelade ytan

  • klara påfrestningar från väder och vind i minst sex månader (banner accepteras inte)

  • lever upp till regler och riktlinjer

Trafikverket kommer att ge viss ekonomiskt stöd för materialkostnader och nedlagd arbetstid. Detta kommer att prövas för varje enskild medverkande.

För att medverka i projektet på de kreativa byggplanken måste avtal upprättas med Trafikverket. Avtalet är utformat så att det måste undertecknas av båda parter för att fungera som ett kontrakt. Genom att underteckna avtalet godkänner medverkande det regelverk och riktlinjer beträffande innehåll, design, material och rekommendationer från Trafikverket.

Konstverk eller annan utsmyckning på planken ägs av Trafikverket, som också ansvarar för borttagande när projektet avslutas. Trafikverket åtar sig inte ersättnings- eller underhållsansvar för konstverk och annan utsmyckning.