Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trängselskatten har fortfarande effekt

Trängselskatten har fortfarande effekt i Göteborg och resorna med kollektivtrafiken i Västra Götaland är kvar på en hög nivå. Bullernivåerna i Göteborg och Mölndal har påverkats positivt av trängselskatten.

Under januari 2015, efter höjningen av trängselskatten i Göteborg, ökade passagerna genom betalstationerna med 2 procent jämfört med samma period året innan. Det är 10 procent färre passager än 2012, innan trängselskatten infördes. Under 2014 var antalet passager genom betalstationerna ungefär 8 procent färre än 2012.

– Effekten av trängselskatten kvarstår. Om man tar hänsyn till den generella trafikökningen i Sverige är minskningen 11 procent, säger Ulla-Stina Ingemansson på Trafikverket.

Resandet med express- och stombussar ökade med 6 respektive 10 procent under 2014 jämfört med 2013. När det gäller det totala kollektivtrafikresandet i Västra Götaland ligger det på samma nivå under 2014 som det gjorde under 2013.

Trängselskatten har haft en positiv effekt på exponeringen för bullernivåerna, framför allt i centrala Göteborg och Mölndal. Där har antalet personer som exponeras för bullernivåer över riktvärdet (55 dBA) minskat. Antalet personer som exponeras för bullernivåer från vägtrafik över riktvärdet har minskat med mellan 2012 och 2013. Den positiva effekten på bullerexponeringen kan också kvantifieras i antalet förlorade livsår, som är ett begrepp från WHO. Resultatet visar att antalet förlorade livsår i Göteborg har minskat med mellan 22 och 43 sedan införandet av trängselskatten.

– Vi kan se i våra beräkningar att en minskad trafik har en positiv effekt på bullernivåerna, säger Erik Bäck på miljöförvaltningen i Göteborg.

Onsdagen den 25 februari 2015 presenterades uppföljning av vägtrafik, kollektivresande och buller vid en pressträff i Göteborg.
Presentationer och rapporter finns under Utvärderingar och mätningar – Västsvenska paketet.