Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rätt om kassaflödesanalysen

En kassaflödesanalys för Västsvenska paketet visar att uttaget av trängselskatt är i enlighet med både riksdagsbeslut och avtal mellan staten, regionala och lokala parter i Västsverige. Nu sprids felaktiga uppgifter om analysen på nätet.

I februari lämnade Trafikverket ut en kassaflödesanalys för det Västsvenska paketet. Analysen utgör rapportering till regeringskansliet. Så långt är det inget konstigt, det är fråga om en offentlig handling. Nu sprids analysen via digitala medier. Tillsammans med den har en missuppfattning fått vingar och den missuppfattningen framställs som om den vore en sanning.

Felaktigheten är att Trafikverket skulle ha en plan att förlänga trängselskatten i Göteborg med 10 år. Men beslut om uttag av trängselskatt i Sverige fattas av Riksdagen. Trafikverket kan varken planera för eller besluta om en förlängd period med trängselskatt utöver det som Riksdagen har beslutat.

Den felaktiga uppgiften beror på att Trafikverkets rapportering till regeringskansliet har misstolkats. Kassaflödesanalysen visar i själva verket att uttaget av trängselskatt är helt i enlighet med både riksdagsbeslutet och det avtal som har tecknats mellan staten, regionala och lokala parter i Västsverige. Enligt gällande beslut ska trängselskatt användas i Göteborg tills de lån som tas upp för att genomföra projekten i Västsvenska paketet är betalda. Därefter sker enligt kassaflödesanalysen ingen användning av trängselskatt i Göteborg.

Primär mottagare av rapporteringen är regeringskansliet, där är man helt införstådd med hur analysen ska läsas. Att missförståndet har uppstått måste bero på att formuläret är utformat så att det går att avläsa bedömda intäkter fram till 2047. Detta misstolkas som om trängselskatt faktiskt skulle tas ut under hela perioden. Så är inte fallet. Siffrorna för tiden efter beslutad återbetalningstid, det vill säga de sista tio åren i formuläret, saknar relevans.

Rapporteringen görs på samma sätt för trängselskattesystemet i Stockholm.