Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Busskörfält skjuts på framtiden

Projekteringen av busskörfält Lilla Varholmen - Gossbydal utmed väg 155, Torslandavägen, skjuts upp. Kostnaderna hamnar på 160 miljoner kronor mot ursprungligen kalkylerade 110 miljoner kronor, och byggtiden blir lång.

– Vi skjuter på byggprojektet och utreder andra lösningar, bland annat personfärja, säger Håkan Wennerström regional direktör på Trafikverket Väst och ordförande i ledningsgruppen för Västsvenska paketet. Utöver de höga kostnaderna i projektet är det dessutom en lång byggtid vilket innebär att trafikstörningarna blir omfattande.

Väg 155 är hårt belastad av bil, buss och lastbilstrafik. Genom att bygga fler busskörfält vill Västsvenska paketet skapa en bättre och ökad tillgänglighet för kollektivtrafiken så att fler ska kunna välja att åka kollektivt.

Busskörfältet är nu utbyggt fram till Amhult, men saknas på sträckan mellan Gossbydal och Lilla Varholmen. Här arbetar Trafikverket med att upprätta en så kallad vägplan.

Satsning för att stärka kollektivtrafiken

– Det är en satsning för att förstärka kollektivtrafiken, men det är också en svår logistisk uppgift, säger Håkan Wennerström. Vi hänvisas till ett ytterst smalt arbetsområde och under byggtiden ska persontrafik, godstrafik och kollektivtrafik flyta så bra det bara går.

Jobbet har pågått sedan våren 2012. Flera faktorer fördyrar projektet och förlänger byggtiden. Kostnadsökningen beror på att yttre omständigheter vidgar projektet.

– Under projekteringen har det kommit fram att vi måste göra mer omfattande åtgärder när det gäller buller och farligt gods än vad vi räknat med. Dessutom kan vi bara bygga 250 meter i taget med hänsyn till trafiken. Därför blir byggprocessen utdragen, säger Håkan Wennerström.

Alternativa lösningar

Trafikverket börjar nu omedelbart att titta på alternativa lösningar för trafiksituationen på väg 155.

– Vi inleder en utredning utifrån de nya förutsättningarna bland annat möjligheten att köra en personfärja, säger Håkan Wennerström. Under tiden vi utreder kommer Trafikverket att som en kortsiktig åtgärd att utöka färjetrafiken mellan Lilla Varholmen och Hönö under eftermiddagarna. Vi kommer att använda den reservfärja som finns i Bohuslän, och som är stationerad på Hönö, när den är tillgänglig.

Arbetet med att bygga ut färjeterminalen vid Lilla Varholmen fortsätter som planerat.

Beslutet att skjuta på projektet togs av ledningsgruppen för Västsvenska paketet under ordinarie sammanträde torsdagen 20 augusti 2015.