Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Människor går till och från rulltrappor under jord.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västlänkens järnvägsplan godkänd av länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götaland säger ja till järnvägsplanen för Västlänken. Vi kan nu gå vidare med planen för fastställelse, som är nästa steg i planeringsprocessen.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har granskat järnvägsplanen för Västlänken och säger ja till planen.

Bland annat anser Länsstyrelsen att Västlänken bidrar till den regionala tillväxten, att planen är bra ur flera miljöaspekter och att den kan ge ökade möjligheter till ekonomisk tillväxt. Länsstyrelsen menar också att riksintresset för kommunikation väger tyngre än riksintresset för kulturmiljövård i det här fallet.

Läs mer om beslutet på Västlänkens sida:
>Länsstyrelsen säger ja till järnvägsplanen för Västlänken 

Läs länsstyrelsens yttrande (pdf, öppnas i nytt fönster)