Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Åke Lundgren
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Marieholmstunneln binder samman staden

Mitt i stan jobbar upp till 600 byggare med två jätteprojekt: en ny järnvägsbro – Södra Marieholmsbron, och en ny älvförbindelse - Marieholmstunneln.

Marieholmstunneln finansieras av Västsvenska paketet och byggs för att minska sårbarheten i Göteborgs vägtrafiksystem och förbättra kommunikationen mellan älvstränderna.

På båda älvstränderna syns redan nu början och slut på det som ska bli Marieholmstunneln, en ny förbindelse under Göta älv mellan Marieholm och Tingstad.

Det färdiga resultatet, en knappt 500 meter lång tunnel med tre körfält för bilar, lastbilar och bussar i varje riktning i separerade tunnelrör, är klart att tas i bruk år 2020.  Hastigheten genom tunneln är planerad till 70 km i timmen.

Två stora gropar

Tunneln byggs cirka 600 meter norr om Tingstadstunneln och den som passerar på Salsmästaregatan på Hisingen eller på E45-an vid Röde orm kan redan idag se de båda tunnelmynningarna. På Hisingssidan ännu bara början på ett schakt, ett par meter djupt, på Marieholmsidan ett färdiggrävt schakt.

Mellan dessa schakt, som i färdigt skick kommer att utgöra nedfarterna, kommer tunneln att spännas. Den är utformad som ett dubbelpipigt rör, nedgrävt under bottnen på älven, med fästen vid älvstränderna.

Binder ihop staden

Den färdiga Marieholmstunneln ansluter till Röde orm och förbinder på så sätt E45 och E20 med E6an vid Tingstad på Hisingen.

E45-an Läggs på bro så att resultatet blir en trafikviadukt i tre plan.

På Tingstadsidan får E6 och Lundbyleden förändrade dragningar för att anpassas till den nya Marieholmtunneln och den befintliga Tingstadstunneln.

Nya trafikmot

Brunnsbomotet försvinner på sikt, ett Kvillemot ersätter. Nuvarande Tingstadsbro rivs och ersätts med en ny.

Marieholmstunneln kostar 3, 5 miljarder kronor och finansieras av Västsvenska paketet. 2020 kan de första bilarna ta tunneln mellan älvstränderna.

Läs mer om hur sju element blir en sänktunnel i fördjupningen nedan