Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fler reser kollektivt i Västra Götaland och färre tar bilen i centrala Göteborg

Under 2015 ligger kollektivresandet i Västra Götaland på samma höga nivåer som 2014. Till och med aning högre. Den totala ökningen är en procent enligt den senast genomförda mätningen.

­­­För expressbussar har resandet ökat med två procent och för stombussar med sju procent jämfört med samma period 2014.

Åtgärderna som finansieras av Västsvenska Paketet ger förutsättningar för att skapa en förbättrad och utökad kollektivtrafik i Västra Götalandsregionen och Region Halland.

Den senaste uppföljningsrapporten av bil- och kollektivtrafik, som tagits fram av organisationerna i Västsvenska Paketet, visar att kollektivresande stadigt ökar jämfört med nivåerna innan trängselskatten infördes 1 januari 2013.

Resandeutvecklingen redovisas i delresor. En resa kan bestå av flera delresor. Om en person först tar tåget och sedan byter till buss räknas det som två delresor.

Under januari till december 2015 har antalet delresor ökat med en procent. För expressbussar har resandet ökat med två procent och för stombussar med sju procent jämfört med samma period 2014.

Antalet delresor i kollektivtrafiken under 2015 har ökat med en procent för tåg, med två procent för expressbussar i Göteborgsregionen med 7 procent för stombuss i Göteborg. Spårvagnstrafiken i Göteborg är oförändrad, men står för flest delresor – 113 miljoner under 2015.

När det gäller biltrafiken i staden har mätningarna visat att trafiken över betalstationerna ökade under 2015 jämfört med förra året, men är lägre än den var innan trängselskatten infördes.

Ökningen ligger på en till två procent under betalperioden, men är mindre under förmiddagens rusningstrafik - runt en halv till en procent. Trafiken över betalstationerna under betalperioden ligger fortfarande sex till sju procent lägre än samma period 2012 innan trängselskatten infördes. Ökningen av biltrafiken nationellt var tre procent under mätperioden.

I centrala staden har trafiken har ökat något på Göta Älvbron och på Älvsborgsbron, men minskat genom Tingstadtunnel. På samtliga centrala älvförbindelser är trafikflödena lägre än under samma period 2012 innan trängselskatten infördes.

Även på infartslederna har trafiken ökat något under 2015 jämfört med 2014.