Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny utredning: Trafikbuller ett av de största miljöproblem i Göteborg och Mölndal

Inom ramen för Västsvenska paketet görs en serie bulleruppföljningar. Den senaste rapporten redovisar hur befolkningen i Göteborg och Mölndal utsätts för buller från vägtrafik och vilka kostnader för hälsan och samhället detta medför.

Beräkningarna är gjorda utifrån 2014 års trafikdata inför starten av de stora infrastrukturbyggena Marieholmstunneln, Västlänken, Hisingsbron och övriga projekt som ingår i Västsvenska paketet.

‑ Vi har undersökt varje bostad i hela Göteborgs kommun förutom de glesaste delarna samt större delen av Mölndals kommun, säger Maria Holmes, miljöutredare stadsmiljö, Miljöförvaltningen, Göteborg Stad. Vi använder en ny uträkningsmetod som ger en mer korrekt bild på exponeringen av invånarna som bor i flerbostadshus än den tidigare metod som vi använt.

Undersökningen visar hur många personer i Göteborg och Mölndal som utsätts för höga bullernivåer, och vilka effekter det får på hälsan och på samhällsekonomin.

‑ Sammanfattningsvis kan sägas att trafikbuller är ett av de största miljöproblem i Göteborg och Mölndal, säger Maria Holmes. Över 104 000 personer i Göteborg och 9 000 personer i Mölndal exponeras för en bullernivå över riktvärdet.

Över 1 200 livsår förloras varje år i Göteborg och 70 i Mölndal på grund av trafikbuller.

‑ Trafikbuller är kostsamt för samhället. Kostnaden av buller från vägtrafik beräknas vara över en miljard kronor per år i Göteborg och 83 miljoner i Mölndal, säger Maria Holmes. Även bullernivåer långt under riktvärdet (55 dBA) påverkar människors hälsa negativt och utgör en kostnad för samhället.