Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beslut

Idén om Västsvenska paketet börjar växa fram 2007, för snart tio år sedan. Inför arbetet med nationell plan 2010-2021 signalerar regeringen behov av lokal och regional medfinansiering vid nya infrastruktursatsningar.

Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen accepterar att pröva alternativ finansiering under vissa förutsättningar. År 2008 får regeringen beskedet att Västra Götalandsregionen godkänner medfinansiering för att klara de stora utmaningarna i Västsverige.

Våren 2009 ger Göteborgs kommun besked att även staden accepterar medfinansiering när det gäller infrastruktur.

Under sommaren utreder finansdepartementet och kommer fram till att intäkterna från en statlig skatt – trängselskatt i Göteborg – kan öronmärkas för lokala satsningar.

I augusti 2009 har ett avtalsförslag tagits fram, ett medfinansieringsavtal, kallat ”Det västsvenska infrastrukturpaketet”. Det innehåller fyra namngivna större investeringar: Västlänken, Marieholmstunneln, delfinansiering av den nya Göta Älvbron och en nivåhöjning av kollektivtrafiken. Staten ska stå för hälften av finansieringen och hälften ska komma från övriga parter varav trängselskatten ska utgöra en betydande del.

Den totala kostnaden är 30 miljarder kronor i 2009 års nivå, senare reviderad till 34 miljarder kronor. Lokal och regional finansiering om 50 procent genom trängselskatt, bidrag samt marknyttor.

Avtalsförslaget behandlades i Göteborgsregionens kommunalförbund 25 augusti, kommunstyrelsen i Göteborg 26 augusti och regionstyrelsen i Västra Götaland 1 september 2009.

Avtalet skrivs under av samtliga parter i november 2009 och antas av samtliga nödvändiga politiska församlingar:

  • Kommunfullmäktige i Göteborg 27 januari 2010.
  • Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktige 4 november 2009.
  • Fullmäktige i Västra Götaland 20 oktober 2009.
  • Landstingsfullmäktige i Halland 9 november 2009.
  • Regeringen lade propositionen på riksdagens bord 8 april 2010 och riksdagen fattade beslut 16 juni 2010.