Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsövergången med nuvarande skydd i form av gångfållor.

Älvsborgsbanan, plankorsning Etikettfabriken

Vi ska sätta upp en bevakad helbomsanläggning vid plankorsning Etikettfabriken i Borås kommun. Det gör vi för att öka säkerheten vid plankorsningen.

Etikettfabriken är en järnvägsövergång för gång- och cykeltrafik som i nuläget är obevakad med gångfållor som skydd. Övergången används mycket av lokalbefolkningen, bland annat av barn och skolungdomar som korsar järnvägen för att komma till skolbussen. 

Gångfållorna är inte ett tillräckligt skydd i förhållande till dagens krav. Tidigare sänkte vi tågtrafikens hastighet på platsen för att göra det säkrare för korsande trafik. Nu ska vi bygga om övergången till en anläggning med helbommar för att skapa en säkrare övergång och samtidigt göra det möjligt att åter höja hastigheten. 

Vi ska börja bygga sommaren 2022.