Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E20, Hasslerör–Vallsjön, faunapassager

Vi utreder hur vi kan förbättra möjligheten för klövvilt (faunan) att passera över E20 mellan Hasselrör och Vallsjön och därmed minska barriäreffekten samt öka säkerheten för både djur och trafikanter.

Vi har börjat utreda hur och var man längs E20 mellan Hasslerör och Vallsjön kan skapa bättre möjligheter för faunan att passera över vägen (en lokaliseringsutredning). Den barriäreffekt som trafiken och viltstängslet orsakar på vägen bedöms minska med effektivare viltstängsling, viltuthopp, färister och nya faunapassager planskilt. Även viltolyckor kommer att minska på sikt.

Möjliga åtgärder

Vi utreder vilka åtgärder som är lämpliga och var de åtgärderna skulle ge bäst resultat. Det kan gälla

  • viltstängsel
  • färister och viltuthopp längs anslutande vägar
  • anpassning av broar och portar
  • planskilda faunapassager för medelstora och stora djur (främst älgar).

Ett steg mot en grönare infrastruktur

Trafikverket har ett ansvar att bidra till Sveriges miljömål. Enligt målet Ett rikt växt- och djurliv ska vi sträva efter att bevara och utveckla den biologiska mångfalden. Infrastrukturen i form av vägar och järnvägar är ofta allvarliga barriärer för djur, såväl större klövvilt som småvilt. Viltolyckor med klövdjur är dyrt för samhället eftersom det kan leda till både personskador, restidskostnader och sämre biologisk mångfald.