Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordreälvbron

E6 Nordreälvbron – renovering och anläggning av busskörfält

Trafikverket anlägger busskörfält för att förbättra busstrafikens framkomlighet och punktlighet och vara ett attraktivt val för pendlare till och från Göteborg. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering av Nordreälvbron.

Aktuellt läge

Den nuvarande trafiksituationen på Nordreälvbron och i Kungälv ställer till med problem. Det är trångt i trafiksystemet och när olyckor och andra akuta händelser inträffar får det stora konsekvenser. Vi utför en rad mindre åtgärder för att underlätta trafiksituationen, såsom till exempel bättre ljus, kompletterande skyltning, bättre vägledning och jämnare beläggning. 
Våra mätningar visar att restidsförlängningen har minskat i slutet av vecka 50. Här kan du läsa om nya restidsmätningar för vecka 3.

Vad kan du som trafikant göra?

  • Om du har möjlighet undvik ungefärliga rusningstider mot Göteborg mellan kl. 06.30 – 08.30 och från Göteborg
    kl. 16.00–18.00. 
  • Kolla kameror, aktuellt trafikläge och övriga trafikåtgärder i området på www.trafiken.nu när du väljer väg.
  • Välj om möjligt kollektivtrafiken, den bidrar till bättre framkomlighet.

I övrigt se nedan.

Nu pågår omfattande arbeten på den 50 år gamla bron vilka beräknas vara klara sommaren 2022.

I november leddes trafiken om till den östra sidan för att påbörja arbete på den västra. Målet med nya busskörfält är att förbättra framkomlighet och punktlighet där bussen ska kunna vara ett mer attraktivt val för de resenärer som pendlar till och från Göteborg.

Två körfält i vardera riktningen

För att skapa så god framkomlighet som möjligt kommer två körfält att vara öppna i vardera riktningen under högtrafik. Körfälten smalnas dock av något och hastigheten sänks under tiden som vi bygger. När etapp två inleds i oktober 2020 breddas körfälten. Blåljusmyndigheterna kan alltid passera över Nordreälvbron

Det här arbetar vi med nu

Nu pågår inledande arbeten för att kunna riva de två 400 ton tunga klaffarna som utgör den rörliga delen av bron. För att kunna utföra arbetet måste detta ske i en viss ordning och där vissa jobb är komplicerade, tekniskt krävande och arbetsmiljömässigt känsliga. Dessa rivningsarbeten är klara i mars. Efter det gjuts lagerpallar som gör att bron blir stabil. Därefter ersätts de rivna delarna med en 50 meter lång fast konstruktion  över farleden. Allt arbete görs med full framkomlighet på bron.

Det här ska vi göra

Hela vägbredden får ny beläggning. Sträckan får ny belysning, nytt räcke och bullerskydd. Busskörfälten söder om bron är i dagsläget färdigställda ner till Tingstadstunneln. Bron får ökad bärighet vilket innebär att tunga transporter kan färdas över bron utan att trafiken behöver stängas av. Vi utför också vattenskyddsåtgärder.