Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordreälvbron

E6 Nordreälvbron – renovering och anläggning av busskörfält

Trafikverket anlägger busskörfält för att förbättra busstrafikens framkomlighet och punktlighet och vara ett attraktivt val för pendlare till och från Göteborg. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering av Nordreälvbron.

Aktuellt läge

Projektet har gått bra och ett tag såg det ut som att arbetet skulle kunna färdigställas innan nyår. Snöovädret i månadsskiftet november - december gjorde dock att de planerna inte kunde genomföras utan projektet återgår till ursprunglig plan. Alla arbeten beräknas vara klara tidig sommar 2022.

Under helgen 1 till 3 oktober lades trafiken om på Nordreälvbron, till nya körfält, fortsatt två körfält i vardera riktning , norrgående fält får 3,5 och 3,1 meter filbredd. Arbetet skedde nattetid och påverkade inte trafiken.

De bullrande och trafikstörande arbetena är till stora delar klara.

Trafik

Under mätningar gjorda i januari 2021 är det för tillfället inga restidsförlängningar för södergående trafik. För norrgående trafik finns det tillfällen när restiderna förlängs, dessa sker främst under eftermiddagen vid kl. 16–17. 

Hastighetskontroller har utförts på bron. Dessa visade att de tillfälliga begränsningarna till övervägande del inte följdes. Fler hastighetskontroller kommer med stor sannolikhet att göras.

Vad kan du som trafikant göra?

  • Om du har möjlighet, undvik ungefärliga rusningstider mot Göteborg mellan kl. 06.30–08.30 och från Göteborg kl. 16.00–18.00. 
  • Kolla kameror, aktuellt trafikläge och övriga trafikåtgärder i området på www.trafiken.nu när du väljer väg.
  • Välj om möjligt kollektivtrafiken, den bidrar till bättre framkomlighet.

I övrigt se nedan.

Nu pågår omfattande arbeten på den 50 år gamla bron vilka beräknas vara klara sommaren 2022. Arbetet med Nordreälvbron löper på enligt tidplan och i dagsläget sysselsätter projektet cirka 50 personer.

Målet med nya busskörfält är att förbättra framkomlighet och punktlighet där bussen ska kunna vara ett mer attraktivt val för de resenärer som pendlar till och från Göteborg.

Två körfält i vardera riktningen

För att skapa så god framkomlighet som möjligt kommer två körfält att vara öppna i vardera riktningen under högtrafik. Körfälten smalnas dock av något och hastigheten sänks under tiden som vi bygger. Blåljusmyndigheterna kan alltid passera över Nordreälvbron

Det här ska vi göra

Hela vägbredden får ny beläggning. Sträckan får ny belysning, nytt räcke och bullerskydd. Busskörfälten söder om bron är i dagsläget färdigställda ner till Tingstadstunneln. Bron får ökad bärighet vilket innebär att tunga transporter kan färdas över bron utan att trafiken behöver stängas av. Vi utför också vattenskyddsåtgärder.