Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Nordreälvbron

E6 Nordreälvbron – renovering och anläggning av busskörfält

Trafikverket anlägger busskörfält för att förbättra busstrafikens framkomlighet och punktlighet och vara ett attraktivt val för pendlare till och från Göteborg. Samtidigt utförs nödvändiga underhållsåtgärder och renovering av Nordreälvbron.

Trafikverket har tilldelat Implenia kontraktet på renovering av E6 Nordreälvbron mellan Göteborg och Kungälv. Nu inleds omfattande arbeten på den 50 år gamla bron.

I mitten av oktober leds trafiken om till den östra sidan för att påbörja arbete på den västra. 

För att skapa så god framkomlighet som möjligt kommer två körfält att vara öppna i vardera riktningen under högtrafik. Körfälten smalnas dock av något och hastigheten sänks under tiden som vi bygger. Målet med nya busskörfält är att förbättra framkomlighet och punktlighet där bussen ska kunna vara ett mer attraktivt val för de resenärer som pendlar till och från Göteborg.

Hela vägbredden får ny beläggning. Sträckan får ny belysning, nytt räcke och bullerskydd. Busskörfälten kommer att stå klara innan ett flertal stora byggprojekt inleds i Kungälv och Göteborgsområdet under de kommande åren. Busskörfälten söder om bron är i dagsläget färdigställda ner till Tingstadstunneln.