Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6, Kålleredsmotet, trimningsåtgärder

Åtgärden gäller trafikplats Kålleredsmotet på E6 i Mölndal. Stråket och trafikplatsen är viktiga ur näringslivsperspektiv och E6 är ett viktigt pendlingsstråk. Under högtrafik har trafikplatsen och motorvägen begränsad framkomlighet.

Mölndals Stad har tagit fram en detaljplan för Kållered Köpstad. Detaljplanen syftar till att möjliggöra för en förnyelse och utökning av det befintliga handelsområdet genom uppförande av ett nytt IKEA-varuhus samt byggnation av ytterligare köpcentrum. För att säkerställa att genomförande av planförslaget inte påverkar omgivande trafiksystem ska ett flertal åtgärder genomföras i det kringliggande trafiksystemet, både på kommunalt och statligt vägnät/anläggning.

Projektet är uppdelat i två etapper, vilka beskrivs nedan.