Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart startar ombyggnaderna av Kungälvsmotet

För att öka kapaciteten ska flera ombyggnader göras på lederna in mot Kungälv. Veidekke Entreprenad AB tilldelades entreprenaden för den inledande delen.

Just nu pågår förberedelser för byggstart, som sannolikt blir under november. Kungälvsbor och förbipasserade kommer allteftersom det framskrider att märka av ombyggnaden, eftersom trafiken kommer att flyta lite trögare.

I den första fasen ska Komarksbäcken friläggas, direktavfartsrampen mot Kungälvs centrum tas bort och rampanslutningen på östra sidan flyttas.

För att säkra framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten bygger Trafikverket om de östra delarna av Kungälvsmotet och väg 168. Trafikverket har nu tilldelat Veidekke Entreprenad AB entreprenaden av de kommande arbetena av Kungälvsmotets östra delar.

Samtidigt bygger kommunen en ny stadsdel med 900 bostäder och en 35 000 m2 stor handelsanläggning, nytt resecentrum och utför VA-arbeten inne i stan.

– Utmaningen ligger i samordningen, säger Trafikverkets projektledare Kristin Blomqvist.

Motet är redan idag starkt trafikerat, och med kommande exploatering av handel och bostäder kommer trycket att öka ytterligare. Målet med de kommande ombyggnaderna är att säkra trafikanternas framkomlighet och säkerhet trots en ökad trafikmängd.

För den som har möjlighet är det smidigaste sättet att ta sig fram under byggtid att åka kollektivt eller cykla.