Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Sommarens trafikstörande arbeten i Kungälvsområdet

I sommar pågår många arbeten på vägar och broar i Kungälv med omnejd. Det påverkar trafiken. Målet med arbetena är att skapa en bättre trafiksituation.

För att göra det säkrare att köra och minska trängseln på vägarna utförs trafikförbättrande åtgärder i Kungälvsområdet.

Kungälvsmotet: Vi bygger om Kungälvsmotet, för att göra trafikplatsen mer framkomlig och trafiksäker. Just nu bygger vi om rampsystemet på östra sidan av motet. Hastigheten har sänkts till 50 km/t. Trafiken går långsammare.

Jordfallsbron: Bron repareras och ska vara klar i september 2017. Ett av de fyra körfälten har stängts av och ett är reversibelt. Det reversibla öppnas i den riktning där mest trafik kör. För att minska köer vid påfarten är det viktigt att trafikanter turas om enligt blixtlåsprincipen ("vävning"). Cykelbanan har smalnats av, cyklar ska därför ledas. Under rusningstrafik (kl 16.00–18.00), är bron stängd för fritidsbåtar.
Påverkan: Köbildning uppstår i rusningstrafik, välj gärna Angeredsbron!

Gång- och cykelbro över E6: På uppdrag av Kungälvs kommun bygger vi en bro för fotgängare och cyklister, vid Kungälvs blivande resecentrum. Arbetet startar i juli/augusti ochska vara klart december 2017.
Avsmalnade körfält bromsar upp trafiken på E6. 

Busskörfält söder om Kungälv: Vi bygger busskörfält på E6, från Jordfallsmotet fram till Kungälvs resecentrum. Arbetet påbörjas i juli och pågår till juli 2018. Vi kommer att arbeta på kvällar och nätter (kl 19.30–05.30), utan att stänga av vägen.