Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E6 Rödbomotet

Vi har byggt om Rödbomotet, strax söder om Kungälv. Det har vi gjort för att öka  trafiksäkerheten och minska köbildningen i Rödbomotet.

Rödbomotet ligger strax söder om Kungälv. Här finns en cirkulationsplats på västra sidan om E6 med en anslutande väg från Konghällavägen, där det ofta bildas köer. Trafiken leds sedan under E6 till en korsning, som är olycksdrabbad.

Vi utformar Rödbomotet så att det blir säkrare, och samtidigt minska köbildningen. Det gör vi genom följande förändringar. 

  • Vi har byggt om cirkulationsplatsen till en så kallad droppe (en halv cirkulationsplats) och flytta den cirka 25 meter närmare E6. På det sättet vill vi komma tillrätta med köerna längs väg 587, som uppstår på grund av nuvarande utformning.
  • Vi har byggt om korsningen mellan väg 587, av- och påfartsramp E6 och den mindre Vedbackavägen, till en cirkulationsplats. Det har vi gjort för att korsningen är olycksdrabbad.
  • Vi har ändrat körfältsindelningen längs delar av påfartsramp E6 N så att det blir dubbla körfält. Bakgrunden är problem med köer vid påfart E6 N över Nordre älv. Köerna är i sin tur en av orsakerna till olyckor i korsningen ovan, som nu har byggts om till cirkulationsplats.