Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelmynning med fyra filer i varje riktning. Några bilar, en lastbil och en buss är på väg ut respektive in i tunneln. Foto: Trafikverket.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Vi planerar att renovera Tingstadstunneln för att öka dess livslängd, minska sårbarheten och miljöpåverkan samt förbättra säkerheten.

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel, under Göta älv, som förbinder Hisingen med övriga Göteborgs fastland. Tunneln ligger på E6 som är huvudgenomfarten genom Göteborg och är den mest trafikerade passagen över Göta Älv. Tingstadstunneln utgör även en internationellt viktig trafikfunktion då E6 är huvudvägförbindelsen mellan Oslo och Köpenhamn. Tunneln öppnades för trafik 1968 och är hårt belastad med cirka 125 000 fordon per dygn, drygt 60 000 fördelat på tre körfält i respektive riktning.

Tunneln har renoveringsbehov 
Under åren 2021–2023 ska vi renovera tunnelns konstruktion för att öka dess livslängd. Vi byter merparten av den tekniska installationen såsom fläktar. Därtill görs åtgärder för att minska sårbarheten och den negativa miljöpåverkan.  Vi gör även arbeten för att öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.

Sedan mars 2020 sker förberedande arbeten, så som geotekniska undersökningar samt inmätningar av tunneln, på plats.

Tidiga analyser och simuleringar visar att när  underhållsarbetet genomförs kommer en kapacitetsbrist att uppstå vid passage över/under Göta älv. Därför förs nu en tidig dialog med intressenter om trafikstörningarna.