Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelmynning med fyra filer i varje riktning. Några bilar, en lastbil och en buss är på väg ut respektive in i tunneln. Foto: Trafikverket.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Vi planerar att renovera Tingstadstunneln för att öka tunnelns livslängd, minska miljöpåverkan och förbättra trafiksäkerheten.

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel, under Göta älv, som förbinder Hisingen med övriga Göteborgs fastland. Tunneln ligger på E6 som är huvudgenomfarten genom Göteborg och är den mest trafikerade passagen över Göta Älv. Den är även viktig internationellt då E6 är huvudvägförbindelsen mellan Oslo och Köpenhamn. Tunneln öppnades för trafik 1968 och är hårt belastad med cirka 125 000 fordon per dygn, drygt 60 000 fördelat på tre körfält i respektive riktning.

Tunneln har renoveringsbehov 
Under åren 2022–2023 ska vi renovera tunneln för att öka dess livslängd. Vi ska byta merparten av den tekniska installationen såsom fläktar. Samtidigt gör vi arbeten för att öka säkerheten och minska konsekvensen vid olyckor.

Förberedande arbeten
Under år 2021 gör vi förberedande arbeten för att för att säkra framkomligheten i trafiken när tunnelns renovering påbörjas.

Trafiken kommer att påverkas
Tidiga analyser och simuleringar visar att när renoveringsarbetena pågår kommer en kapacitetsbrist och stora störningar i trafiken att uppstå. Vi gör allt vi kan för att minimera dessa. Just nu pågår ett stort planerings och dialogarbete med andra närliggande projekt och intressenter som kommer att påverkas.