Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelmynning med fyra filer i varje riktning. Några bilar, en lastbil och en buss är på väg ut respektive in i tunneln. Foto: Trafikverket.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Tingstadstunneln, en av Västsveriges viktigaste förbindelser behöver renoveras. Samtidigt som renoveringen görs passar vi på att förbättra trafiksäkerheten i och framkomligheten genom tunneln.

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel, under Göta älv, som förbinder Hisingen med övriga Göteborgs fastland. Tunneln öppnade för trafik redan 1968 och är hårt trafikerad av cirka 125 000 fordon per dygn.

Tunneln måste renoveras 
Under åren 2022–2023 kommer vi att totalrenovera tunneln både in- och utvändigt. Hela konstruktionen renoveras och vi byter ut merparten av tekniken såsom belysning och fläktar. Vi installerar ett nytt bransskyddsystem och bygger ett nytt avvattningssystem.   

Stor trafikpåverkan trots förberedande arbeten
Våra analyser visar att stora störningar i trafiken är att vänta.  Vi gör allt vi kan för att minimera dessa. Bland annat pågår ett stort planerings och dialogarbete med andra närliggande projekt och intressenter som kommer att påverkas. För att underlätta framkomligheten i trafiken under byggtid gör vi en del förberedande vägarbeten.

Dubbelriktad trafik genom ett tunnelrör
Ett tunnelrör kommer att renoveras i taget medan det blir dubbelriktad trafik i det andra, öppna, tunnelröret för trafikanter på E6.

Välj Marieholmstunneln
Trafik mellan Lundbyleden och E6 Kungsbackaleden kommer att ledas via den nya Marieholmstunneln och E45. Här hittar kartor och smarta sätt att köra till den nya  Marieholmstunneln.