Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelmynning med fyra filer i varje riktning. Några bilar, en lastbil och en buss är på väg ut respektive in i tunneln. Foto: Trafikverket.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Tingstadstunneln behöver totalrenoveras. Mellan 22 april 2022 och oktober 2023 stängs därför ett tunnelrör av för trafik och trafiken blir dubbelriktad genom det andra, öppna tunnelröret. Stor trafikpåverkan väntas.

Stor trafikpåverkan från 22 april 2022–oktober 2023

Våra analyser visar att det kommer bli stora störningar i trafiken under renoveringsperioden. Vi gör allt vi kan för att minimera dessa. Bland annat pågår ett stort planeringsarbete med andra närliggande projekt och vi för dialog med intressenter som kommer att påverkas. För att underlätta framkomligheten gör vi även förberedande vägarbeten som ska avlasta trafiken genom Tingstadstunneln med ca 1000 fordon/ timma under högtrafik. Trots det behöver trafiken minska med ytterligare 500–600 fordon/timma för att undvika köbildning. 

Varför måste tunneln renoveras? 

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel under Göta älv som förbinder Hisingen med Göteborgs fastland. Tunneln öppnade för trafik redan 1968 och underlättar för de cirka 125 000 fordon som trafikerar sträckan varje dygn. Både slitage och ålder gör att behovet av både in- och utvändig renovering är stort. Även tekniken behöver uppdateras till dagens tekniska standard. Belysning och ventilationssystem ska bytas ut, ett nytt brandskyddsystem ska installeras liksom ett system som tar hand om och renar dagvattnet som samlas i tunneln.