Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tunnelmynning med fyra filer i varje riktning. Några bilar, en lastbil och en buss är på väg ut respektive in i tunneln. Foto: Trafikverket.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Trafikverket planerar att renovera Tingstadstunneln för att öka dess livslängd, minska miljöpåverkan och förbättra trafiksäkerheten.

Tingstadstunneln är en 455 meter lång sänktunnel, under Göta älv, som förbinder Hisingen med övriga Göteborgs fastland. Tunneln ligger på E6, huvudgenomfarten genom Göteborg, och är den mest trafikerade passagen över Göta Älv. Tunneln öppnades för trafik 1968 och är hårt belastad med cirka 125 000 fordon per dygn, drygt 60 000 fördelat på tre körfält i respektive riktning.

Tunneln har renoveringsbehov 
Under åren 2022–2023 ska tunneln renoveras för att öka dess livslängd. Samtidigt byter vi merparten av den tekniska installationen såsom belysning, fläktar och avvattningssystem. Det ska bidra till ökad säkerhet och minska konsekvensen vid olyckor.

Förberedande arbeten
Under 2021 och 2022 gör vi förberedande arbeten för att underlätta framkomligheten i trafiken då tunneln renoveras. Renoveringen beräknas starta i slutet av april 2022 och pågå till hösten 2023.

Trafiken kommer att påverkas
Ett tunnelrör renoveras i taget och vi planerar för dubbelriktad trafik i det öppna tunnelröret för trafikanter på E6. Trafik mellan Lundbyleden och E6 Kungsbackaleden kommer att ledas via den nya Marieholmstunneln och E45. 

Analyser visar att stora störningar i trafiken är att vänta.  Vi gör allt vi kan för att minimera dessa. Just nu pågår ett stort planerings och dialogarbete med andra närliggande projekt och intressenter som kommer att påverkas. Mer information kommer närmare tiden då arbetena startar.