Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild inifrån tunneln.

Frågor och svar om Marieholmstunneln – och kartor med smarta körsätt

Här hittar du svar på vanliga frågor vi får om Marieholmstunneln och Marieholmsförbindelsen. Längre ner hittar du klickbara kartor som visar smarta körsätt.

Varför kan det inte stå "Marieholmstunneln" på vägskyltarna?

I trafiken skyltar man aldrig mot en tunnel eller en bro utan mot de destinationer man når via tunneln eller bron.

Vävningen efter Tingstadstunneln där två körfält blir ett – varför har ni gjort så? 

Marieholmstunneln är en helt ny väg, vilket skapar nya körmönster och flera alternativ. Marieholmstunnelns huvudsakliga syfte är att avlasta Tingstadstunneln genom att ta all trafik öst-väst. Trafikanter på E45, E20 och Lundbyleden ska välja Marieholmstunneln så att Tingstadstunneln får prioritet för nord-syd-trafik.

Vid alla stora trafikomläggningar tar det dagar eller veckor tills trafikanterna tar till sig de nya körmönstren. Under de första dygnen tog endast cirka 10 procent av möjlig trafik Marieholmstunneln. Vi har gjort vissa trimningar av skyltning/linjemålning efter tunnelns öppnande och överflyttningen av trafiken ökar kontinuerligt och uppgår nu till cirka 30 procent. När trafiken är fullt överflyttad är Tingstadstunneln mot Brunnsbo enbart för trafiken E6N mot Brunnsbo och då räcker ett körfält.

Det finns flera syften med körfältsförändringarna ut på Lundbyleden. De viktigaste handlar om säkerhet och att minska vävningsincidenter samt att försöka flytta över trafik från Tingstadstunneln till Marieholmstunneln. Hittar fler än dagens tredjedel av trafiken de nya körmönstren bör köbildningen på E6 minska.

Vi följer löpande upp alla trafikomläggningar och gör eventuella justeringar och trimningar som behövs efterhand.

Hur många procent av dem som i dag pendlar via Tingstadstunneln är beräknade att köra via Marieholmstunneln? Vi som kommer söderifrån har en omväg att köra för att ta oss till nya tunneln. Med bara en fil mot Lundby känns det osannolikt att det minskar så pass mycket så att en fil kommer räcka. Är det räknat på det flödet?

I en tidigare utredning bedömdes att ca 40 000 fordon per dygn väljer Marieholmstunneln i stället för Tingstadstunneln, dvs ca 30–40% av den totala trafikmängden i Tingstadstunneln.

Trafik från E6S kan fortfarande välja Tingstadstunneln, det är andra trafikströmmar från E20 och E45 som med fördel kan använda Marieholmstunneln.

Det har genomförts utredningar som ligger till grund för trafikutformningen mot Lundbyleden. Enligt utredningen bedöms trafikmängderna mot Lundbyleden delas upp likvärdigt mellan Tingstadstunneln och Marieholmstunneln och därmed bedöms att ett körfält per tunnel ska vara tillräckligt.

Varför är avfarten i Brunnsbo avstängd?

För att få bort den besvärliga och trafikfarliga vävningen mellan trafiken från Tingstadstunneln och trafiken från nya Marieholmstunneln. Vi hade denna vävning en tid och såg då att det inte kommer att fungera då all ny trafik från Marieholmstunneln tillkommer.

Brunnsbomotet kommer att byggas om men ombygget är tyvärr försenat vilket gör att Brunnsbomotet fungerar sämre en tid. Detta kommer tyvärr att kvarstå tills projektet Lundbyleden bygger om trafikplatsen Brunnsbo med start 2022, vilket är flera år senare än ursprunglig tidplan, vilket vi beklagar.

Hur kör jag från Mölndal eller Olskroken mot Brunnsbo?

Kommer du körande på E6 från Mölndal eller Olskroken och ska till Brunnsbo kör du E6 mot norr. Vid Gullbergsmotet (cirka 200 meter före Tingstadstunneln) kör du av mot E45 KARLSTAD. När du kommer i höjd med Marieholmsmotet (Röde Orm) svänger du av E45 åt höger och kör mot 155 HISINGEN. Nere i Marieholmstunneln kör du mot 155 ÖCKERÖ. Då kan du svänga av vid Brunnsbomotet.

Hur ska jag köra från Mölndal till Backaplan?

Det finns två möjliga vägar till Backaplan från E6 Mölndal.

  1. Kör E6 mot norr. Vid Gullbergsmotet (cirka 200 meter före Tingstadstunneln) kör du av mot E45 KARLSTAD. När du kommer i höjd med Marieholmsmotet (Röde Orm) svänger du av E45 åt höger och kör mot 155 HISINGEN. Nere i nya Marieholmstunneln kör du mot 155 ÖCKERÖ och kan då svänga av vid Brunnsbomotet.

  2. Kör genom Tingstadstunneln E6 N och kör av vid Tingstadsmotet över bron mot Slottet och kör Litteraturgatan söderut mot Backaplan.

Hur kör jag från E20 Partille till Hisingen via Marieholmstunneln?

När du kommer upp på Röde Orm från E20 Partille visar den första skyltportalen att du ska ligga i höger körfält och svänga av längre fram för att komma till HISINGEN.

Andra skyltportalen visar att du ska ligga kvar och köra rakt i höger körfält och att du lite längre fram kan svänga av till SLAKTHUSET/Partihallarna.

Den gröna färgen på skylten bör också ge lite vägledning om att du fortsätter på motorvägen ner genom Marieholmstunneln.

Jag kom på E6 från Kungälv och precis före nedfarten till Marieholmstunneln delade vägen sig. Jag såg ingen skylt som visade Ringön. Missade jag den?

Det finns en skyltportal cirka 100 meter tidigare som visar hur du ska köra för att hamna i Marieholmstunneln mot E20 STOCKHOLM respektive Ringön. Men vi har också noterat att trafikanter kan ha svårt att hamna rätt där vägen delar sig. Vi kommer därför att komplettera med skyltning vid själva delningen under januari månad.

Är det trängselskatt i tunneln?

Ja, det är trängselskatt i tunneln. På Transportstyrelsens hemsida kan du läsa mer om trängselskatten.

Vad är det för skarvar som finns i tunneln?

De skarvar som en del märker av när de kör genom tunneln är skarvarna mellan gjutsegmenten av tunneln. Tunnelsegmenten behöver kunna röra sig då de ”flyter” i leran.

karta 1 liten.jpg

karta 2 liten.jpg

karta 3 liten.jpg