Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kallebäcksmotet

Kallebäcksmotet, E6 syd–väg 40, ny direktförbindelse

Trafikverket bygger en ny direktförbindelse i Kallebäcksmotet mellan E6 syd och väg 40 i riktning österut. Syftet är att förbättra kapaciteten mellan E6 och väg 40 samt att avlasta Sankt Sigfridsgatan från regional och nationell trafik.

Kallebäcksmotet är en trafikplats som förbinder de nationella stråken E6 och väg 40 med varandra. I dagsläget förbinds dessa vägar via Sankt Sigfridsgatan som inte är dimensionerad för dagens trafikmängder. Kallebäcksmotet är idag hårt belastat, tidvis med långa köer som leder till förlängda restider och trafiksäkerhetsproblem.

Projektet har finansiering för projektering av vägplan, bygghandling och produktion. Medfinansieringsavtal finns upprättat med Göteborgs Stad.