Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älvsborgsbron. Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket

E6.20, Älvsborgsbron ITS

Vi planerar att installera bommar och variabla meddelande- och hastighetsskyltar i anslutning till Älvsborgsbron. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten på bron.

Älvsborgsbron är en cirka 900 meter lång hängbro som sträcker sig från Rödastensmotet till Ivarsbergsmotet på Hisingen. Bron är en primär transportled för farligt gods och en viktig länk för godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen.

Dagens arbetssätt

När vindhastigheten går över 25 m/s, kommer det in rapporter från trafikanter att Älvborgsbron rör på sig och att det är svårt att köra över bron på grund av vindstötar. Vi skickar då ut personal från driftområde Göteborg eller vägassistans för att inspektera. De gör en visuell bedömning av situationen och riktar särskilt in sig på fordon med stort vindfång, såsom bussar och lastbilar. Som en första åtgärd stänger vi av ett körfält i varje riktning. Om vindhastigheten uppnår 29 m/s och det är västlig vind, stänger vi av hela bron.

I dag tar det lång tid att stänga av bron. Det beror dels på att det behövs flera skyddsfordon och personal på plats, dels på det täta trafikflödet kring bron. Det gör att trafiken fortsätter åka över bron även när den borde vara avstängd på grund av bristande trafiksäkerhet. Det kan också hända att vinden har hunnit mojna innan resurserna är på plats.

ITS-lösning förenklar avstängning

Vi planerar nu att installera bommar för att kunna stänga av ett eller flera körfält på bron. Vi sätter även upp variabla meddelandeskyltar för att kunna varna för kö, och variabla hastighetsskyltar för att kunna anpassa hastigheten. Det gör att vi kan reglera trafiken över bron på ett säkrare och mer effektivt sätt, vilket ökar trafiksäkerheten.