Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Älvsborgsbron. Foto: Kerstin Ericsson, Trafikverket

E6.20, Älvsborgsbron ITS

Vi installerar bommar och variabla meddelande- och hastighetsskyltar i anslutning till Älvsborgsbron. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten på bron.

Älvsborgsbron är en cirka 900 meter lång hängbro som sträcker sig från Rödastensmotet till Ivarsbergsmotet på Hisingen. Bron är en primär transportled för farligt gods och en viktig länk för godstransporter på väg till och från Göteborgs hamn och industrierna på Hisingen.

Dagens arbetssätt

När vindhastigheten går över 25 m/s, kommer det in rapporter från trafikanter att Älvborgsbron rör på sig och att det är svårt att köra över bron på grund av vindstötar. Vi skickar då ut personal från driftområde Göteborg eller vägassistans för att inspektera. De gör en visuell bedömning av situationen och riktar särskilt in sig på fordon med stort vindfång, såsom bussar och lastbilar. Som en första åtgärd stänger vi av ett körfält i varje riktning. Om vindhastigheten uppnår 29 m/s och det är västlig vind, stänger vi av hela bron.

I dag tar det lång tid att stänga av bron. Det beror dels på att det behövs flera skyddsfordon och personal på plats, dels på det täta trafikflödet kring bron. Det gör att trafiken fortsätter åka över bron även när den borde vara avstängd på grund av bristande trafiksäkerhet. Det kan också hända att vinden har hunnit mojna innan resurserna är på plats.

Modern teknik förenklar avstängning

För att öka trafiksäkerheten installerar vi en avstängningsfunktion över Älvsborgsbron. Vid höga vindlaster kommer fjärrstyrda bommar att stänga av bron. Till systemet kopplas variabla meddelandeskyltar som i förväg varnar trafikanterna på anslutningsvägarna om avstängningen  Dessutom ingår variabla hastighets- och kövarningsskyltar för att anpassa trafikrytmen, och körfältssignaler för att leda om trafiken på ett säkrare och mer effektivt sätt.

Systemet ger även trafikledningen i Göteborg möjlighet att minska antalet öppna körfält över Älvsborgsbron. På så sätt kan trafiksäkerheten öka i händelse av en trafikolycka eller andra händelser som gör att vi måste stänga av ett eller flera körfält.