Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Angeredsbron: Bro med höga bropelare i betong i motljus och dimma. Foto: Niklas Lökholm

E6.20 Angeredsbron – Gårdstenstunneln

Föroreningar från trafiken får inte riskera att hamna i vattentäkter. Vi planerar därför att göra miljöskyddsåtgärder för att skydda vattenskyddsområdet runt Göta älv.

Ju mer trafikerad en väg är, desto mer förorenat blir vägdagvattnet från vägen. Exempel på föroreningar från vägar är olja, närsalter, mikroplaster och gummi. Föroreningar från trafiken eller en olycka kan via vägdagvattnet hamna i vattendrag som används som vattentäkter. Vi planerar nu att göra ett antal miljöskyddsåtgärder för att skydda vattentäkterna runt Göta älv från att förorenas av vägdagvattnet från Angeredsbron och Gårdstenstunneln.

Planerade miljöskyddsåtgärder

För att skydda vattenskyddsområdet runt Göta älv planerar vi att:

  • installera ett rörsystem i Angeredsbron för att samla in vägdagvatten
  • installera en oljeavskiljningsbrunn vid brofästet på Angeredsbrons västra sida
  • anlägga en fördröjningsdamm under Angeredsbron mellan E6 och Göta älv
  • anlägga ett nytt ledningssystem genom Gårdstenstunneln för att hantera tunneltvättvatten
  • anlägga en tvättvattenbrunn mellan Gårdstenstunneln och Angeredsbron
  • ta fram underlag till beredskapsplan för räddningstjänsten.

Vattendirektiv skyddar EU:s vatten

EU:s vattendirektiv syftar till att skydda och förbättra EU:s alla vatten. Det övergripande målet är att vi ska ha tillräckligt mycket vatten av god kvalitet, både idag och imorgon. Enligt direktivet får inget vatten, varken ytvatten, grundvatten eller kustvatten, försämras med avseende på kvalitet, ekologi eller kemi. Åtgärder ska sättas in för vattenförekomster som är eller riskerar att bli förorenade.