Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Structor Mark Göteborg AB

E6.20 Söder- och Västerleden, bullerskyddsåtgärder och ITS

Bullerskyddsskärmarna längs Västerleden var tidigare dimensionerade för mindre trafik och vi har därför bytt ut dem (blev klart våren 2020). Vi sätter även upp ett trafikledningssystem för att kunna styra trafiken bättre och minimera trafikstörningarna.

Projektet är klart och sidan kommer att tas bort från trafikverkets webbplats den 7 augusti 2021.

Västerleden är en av flera viktiga kringleder i det övergripande vägnätet i Göteborg. Den förbinder såväl Hisingen som de centrala och västra delarna av Göteborgs stad, via Söderleden, med Mölndals stad och med E6 söderut.

Västerleden är redan i dag hårt trafikerad. Den planerade utvecklingen av bland annat Sisjöområdet och Fässbergsdalen kommer att öka belastningen ytterligare. De tidigare bullerskyddsskärmarna som fanns längs Västerleden var byggda för 70 km/tim, men i dag är begränsningen 80 km/tim på flera ställen och vissa av skärmarna var i dåligt skick. Det fanns därför ett behov av att förbättra bullerskyddet på Västerleden.

Utöver bullerskärmarna ska även byggnation av ett trafikledningssystem på Söderleden och Västerleden ske för att kunna leda trafiken bättre bättre vid eventuella störningar och hinder. Systemet kommer att ansluta mot det som finns vid Gnistängstunneln. De arbeten som påverkar trafiken när trafikledningssystemet byggs görs under kvälls- och nattetid för att minimera trafikstörningen.