Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Structor Mark Göteborg AB

E6.20 Söder- och Västerleden, bullerskyddsåtgärder och ITS

Bullerskyddsskärmarna längs Västerleden är dimensionerade för mindre trafik och behöver därför bytas ut. Vi sätter även upp ett trafikledningssystem för att kunna styra trafiken bättre och minimera trafikstörningarna.

Västerleden är en av flera viktiga kringleder i det övergripande vägnätet i Göteborg. Den förbinder såväl Hisingen som de centrala och västra delarna av Göteborgs stad, via Söderleden, med Mölndals stad och med E6 söderut.

Västerleden är redan i dag hårt trafikerad. Den planerade utvecklingen av bland annat Sisjöområdet och Fässbergsdalen kommer att öka belastningen ytterligare. Bullerskyddsskärmarna som finns längs Västerleden är byggda för 70 km/tim, men i dag är begränsningen 80 km/tim på flera ställen och vissa av skärmarna är i dåligt skick. Det finns därför ett behov av att förbättra bullerskyddet på Västerleden. Nu planerar vi att byta ut en del av bullerskyddsskärmarna längs E6.20 Västerleden, och på en del av sträckan ska vi bygga nya bullerskyddsskärmar.

Vi ska även sätta upp ett trafikledningssystem på Söderleden och Västerleden för att kunna leda trafiken bättre, så att störningarna i trafiken blir så små som möjligt. Systemet kommer att ansluta mot det som finns vid Gnistängstunneln.