Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Underhållsarbetena på Älvsborgsbron fortsätter 2019 och både gång- och cykeltrafik samt biltrafik kommer att påverkas.

I mars startar ett större arbete som kommer att pågå under tre år, fram till 2021. En mängd nödvändiga underhållsarbete måste genomföras för att bibehålla den över 50-åriga brons standard och funktion och minska risken för akuta fel.
De förberedande arbetena utförs så att ingen större trafikpåverkan kommer att ske förrän till sommaren. De mest trafikpåverkande arbetena kommer att utföras 17 juni - 15 september dessa år. För att störa så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt under denna period. Arbetet utförs med olika moment och en hel del sker under brobanan. De arbetena syns inte för de som kör på bron, men de pågår!

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan kommer att påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering. Den ena gång- och cykelbanan kommer att stängas medan trafiken blir dubbelriktad på den andra sidan. Detta kommer att ske redan under våren, på den västra sidan. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!
Båda cykelbanorna kommer att vara öppna då årets arbete har avslutats. Vid kommande års arbete stängs åter en gång- och cykelbana.

De mest trafikpåverkande arbetena för bilister kommer att utföras 17 juni - 15 september 2019. Då stängs två körfält och varje riktning kommer alltså att ha endast två körfält öppna för trafik. Detta arbete kommer att pågå dygnet runt för att minimera störningarna. Arbetet med trafikomläggningen startar fredag 14 juni efter 21.00 och redan då kan biltrafiken påverkas.

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och hållas öppen endast för bussar. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för busstrafik.

Att minska biltrafikmängderna är nödvändigt men det kommer ändå att bli en ansträngd trafiksituation främst på hisingssidan på eftermiddagarna.

Vissa moment kräver att ytterligare körfält behöver stängas i perioder. Detta sker då vanligtvis mellan kl 21 och 05. Andra moment kräver att hastigheten sänks ytterligare, detta sker också nattetid. Inför de aktuella nätterna syns detta på www.trafiken.nu