Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Den tredje etappen har startat och den västra gång- och cykelbanan är stängd till 1 februari. Då flyttar gång- och cykeltrafiken dit och blir dubbelriktad. Arbetena som påverkar biltrafiken startar i april.

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan kommer att påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering samt utrymme för ställningsförankring. Den ena gång- och cykelbanan kommer att stängas medan trafiken blir dubbelriktad på den andra sidan. Detta kommer att ske redan under våren. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!
Trafiken går dubbelriktad på den östra gc-banan fram till 1 februari. Då flyttar trafiken till den västra sidan och blir dubbelriktad där.
Den fortsatta stängningen av en gång- och cykelbana är nödvändig, för materialhantering och för att ställningen tar utrymme i anspråk. 

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och hållas öppen endast för bussar, taxi och servicefordon. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält som väver ihop med bilkörfältet innan bron. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för bussar, taxi och färdtjänst. Detta startar 16 april 2021.

I årets etapp stängs de två mittersta körfälten för biltrafiken 16 april 2021. Söder- västerledens två körfält vävs ihop till ett. Högsboledens busskörfält vävs senare in i bilkörfältet innan bron. Inga vävningar sker alltså på bron.

Beroende på trafikmängder finns det risk för köer mot Hisingen på morgonen och från Hisingen på eftermiddagarna.

Vissa moment kräver att ytterligare körfält behöver stängas i perioder. Detta sker då vanligtvis mellan kl 21 och 05. Andra moment kräver att hastigheten sänks ytterligare, detta sker också nattetid. Inför de aktuella nätterna syns detta på www.trafiken.nu

Arbete dygnet runt
För att störa trafiken så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt. Arbetena utförs av tre skift som har sina avdelade uppgifter och tider. När det ena skiftet är klara med sina moment lämnar de arbetsområdet och nästa skift startar sin ordinarie tid. Därför kan det uppstå korta perioder då inget arbete utförs. En del arbete sker under brobanan. De arbetena syns inte heller för de som kör på bron, men de pågår!