Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Årets arbete avslutas sista helgen i augusti 2020. Under helgen påverkas trafiken ytterligare men det är full framkomlighet senast på måndag morgon. Gång- och cykelbanan är dock fortsatt dubbelriktad fram till nästa års etapp.

I februari fortsatte arbetet med en mängd nödvändiga underhållsarbete som måste genomföras för att bibehålla den över 50-åriga brons standard och funktion och minska risken för akuta fel. Sista helgen i augusti avslutas 2020 års trafikpåverkande arbete.

Arbete dygnet runt

För att störa trafiken så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt. Arbetena utförs av tre skift som har sina avdelade uppgifter och tider. När det ena skiftet är klara med sina moment lämnar de arbetsområdet och nästa skift startar sin ordinarie tid. Därför kan det uppstå korta perioder då inget arbete utförs. En del arbete sker under brobanan. De arbetena syns inte heller för de som kör på bron, men de pågår!

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan kommer att påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering samt utrymme för ställningsförankring. Den ena gång- och cykelbanan kommer att stängas medan trafiken blir dubbelriktad på den andra sidan. Detta kommer att ske redan under våren, på den östra sidan. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!
Den östra gc-banan kommer hållas stäng fram till 2021 för att projektet ska kunna optimera starten av den sista och mest komplexa etappen 2021. Den fortsatta stängningen är nödvändig, för materialhantering och för att ställningen tar utrymme i anspråk. Att demontera ställningen tar över två månader och lika lång tid tar det att montera den igen inför nästa års etapp.

Arbetet med att återställa till normal trafik startar fredag 28 augusti 21.00. Då stängs påfarten från Oscarsleden, bland annat för rivningsarbete. Samtidigt kommer det endast att vara ett körfält öppet åt varje håll på bron. Senast på måndag morgon 31 augusti 05.00 är alla körfält och påfarter öppna, som innan arbetena startade.

Gång- och cykelbanan fortsätter att vara dubbelriktad.  

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och hållas öppen endast för bussar, taxi och servicefordon. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält som väver ihop med bilkörfältet innan bron. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för bussar, taxi och färdtjänst..

Söder- västerledens två körfält vävs ihop till ett. Högsboledens busskörfält vävs senare in i bilkörfältet innan bron. Inga vävningar sker alltså på bron.

Beroende på trafikmängder finns det risk för köer mot Hisingen på morgonen och från Hisingen på eftermiddagarna.

Vissa moment kräver att ytterligare körfält behöver stängas i perioder. Detta sker då vanligtvis mellan kl 21 och 05. Andra moment kräver att hastigheten sänks ytterligare, detta sker också nattetid. Inför de aktuella nätterna syns detta på www.trafiken.nu