Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Nu är samtliga etapper av underhållsarbetet klara, och både bil- , gång- och cykeltrafik kan ta sig fram som vanligt. Tack till alla som visat hänsyn och anpassat sig! Informationen nedan ligger kvar ytterligare en tid innan sidan stängs ner.

 

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanorna påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering samt utrymme för ställningsförankring. Den östra gång- och cykelbanan, mot staden, är stängd medan trafiken är dubbelriktad på den andra sidan, mot havet. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!
Den fortsatta stängningen av en gång- och cykelbana är nödvändig, för materialhantering och för att ställningen tar utrymme i anspråk. 

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och hållas öppen endast för bussar, taxi och servicefordon. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält som väver ihop med bilkörfältet innan bron. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för bussar, taxi och färdtjänst. Detta startar 16 april 2021.

I årets etapp stängs de två mittersta körfälten för biltrafiken. Det vänstra körfältet i respektive
riktning kommer att vara smalare än normalt och det rekommenderas att endast personbiltrafik använder de körfälten.

Söder- västerledens två körfält vävs ihop till ett. Högsboledens busskörfält vävs senare in i bilkörfältet innan bron. Inga vävningar sker alltså på bron.

För allas säkerhet sänks hastigheten på bron till 40 km/h. De som arbetar på brons mittersta del har alltså trafik på båda sidor om arbetsområdet. Vi ber därför trafikanter visa hänsyn och respektera hastighetsgränsen!

Beroende på trafikmängder finns det stor risk för köer mot Hisingen på morgonen och från Hisingen på eftermiddagarna.

Vissa moment kräver att ytterligare körfält behöver stängas i perioder. Detta sker då vanligtvis mellan kl 21 och 05. Andra moment kräver att hastigheten sänks ytterligare, detta sker också nattetid. Inför de aktuella nätterna syns detta på www.trafiken.nu

Arbete dygnet runt
För att störa trafiken så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt. Arbetena utförs av tre skift som har sina avdelade uppgifter och tider. När det ena skiftet är klara med sina moment lämnar de arbetsområdet och nästa skift startar sin ordinarie tid. Därför kan det uppstå korta perioder då inget arbete utförs. En del arbete sker under brobanan. De arbetena syns inte heller för de som kör på bron, men de pågår!