Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Göteborg Älvsborgsbron, foto Christian Badenfelt

Älvsborgsbron i Göteborg, foto: Christian Badenfelt

E6.20, Älvsborgsbron, underhållsarbete

Årets underhållsarbete på Älvsborgsbron är nu avslutat och det är åter full framkomlighet för både biltrafiken och gång- och cykeltrafiken. Tack till de som visat förståelse och hänsyn!

Vid planering av nästa års etapper tar vi med de synpunkter och erfarenheter som framkommit under året för att se om något kan förbättras.
Nedanstående information gällde 2019.

I mars startar ett större arbete som kommer att pågå under tre år, fram till 2021. En mängd nödvändiga underhållsarbete måste genomföras för att bibehålla den över 50-åriga brons standard och funktion och minska risken för akuta fel.
De förberedande arbetena utförs så att ingen större trafikpåverkan kommer att ske förrän till sommaren. De mest trafikpåverkande arbetena kommer att utföras 17 juni - 15 september dessa år.

Arbete dygnet runt

För att störa trafiken så kort tid som möjligt arbetar entreprenören dygnet runt. Arbetena utförs av tre skift som har sina avdelade uppgifter och tider. När det ena skiftet är klara med sina moment lämnar de arbetsområdet och nästa skift startar sin ordinarie tid. Därför kan det uppstå korta perioder då inget arbete utförs. En del arbete sker under brobanan. De arbetena syns inte heller för de som kör på bron, men de pågår!

Trafikpåverkan

Gång- och cykelbanan kommer att påverkas då dessa ytor bland annat behövs för materialhantering. Den ena gång- och cykelbanan kommer att stängas medan trafiken blir dubbelriktad på den andra sidan. Detta kommer att ske redan under våren, på den västra sidan. Anpassa fart och avstånd och visa hänsyn!
Båda cykelbanorna kommer att vara öppna då årets arbete har avslutats. Vid kommande års arbete stängs åter en gång- och cykelbana.

De mest trafikpåverkande arbetena för bilister kommer att utföras 17 juni - 15 september 2019. Då stängs två körfält och varje riktning kommer alltså att ha endast två körfält öppna för trafik. Detta arbete kommer att pågå dygnet runt för att minimera störningarna.
Årets trafikstörande arbeten beräknas avslutas 15 september. Borttagandet av trafikanordningarna startar natten mot lördagen och pågår så att full framkomlighet kan råda på måndag morgon 16 september. Under helgen förväntas trafikpåverkan bli stor.
Därefter pågår efterarbete till slutet av oktober då också båda gång- och cykelbanorna öppnas. Under perioden kan trafiken störas men då endast nattetid, följ trafikläget på trafiken.nu.

För att ge kollektivtrafiken möjlighet att hålla sina tider kommer anslutningen från Högsboleden att stängas för biltrafik och hållas öppen endast för bussar. Från Oscarsleden upp mot Älvsborgsbron prioriteras busstrafiken genom ett busskörfält. På Hisingssidan stängs påfarten mot bron vid Ivarsbergsmotet för biltrafik men hålls öppen för busstrafik.

Att minska biltrafikmängderna är nödvändigt men det kommer ändå att bli en ansträngd trafiksituation främst på hisingssidan på eftermiddagarna.

Vissa moment kräver att ytterligare körfält behöver stängas i perioder. Detta sker då vanligtvis mellan kl 21 och 05. Andra moment kräver att hastigheten sänks ytterligare, detta sker också nattetid. Inför de aktuella nätterna syns detta på www.trafiken.nu