Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskydd

E6.21, bullerskydd Kvillestaden

På grund av fördyringar i projektet finns inte finansiering för att gå vidare med produktion av en ny bullerskyddsskärm.

Åtgärden har ingen finansiering och det finns i dagsläget inga planer på att genomföra byggnation av en ny bullerskyddsskärm utmed Kvillestaden. 

Vi planerade att byta ut den befintliga bullerskyddsskärmen i samband med ombyggnationen av E6.21 Lundbyleden och det nya Kvillemotet som ingår i Lundbyleden, delen Brantingsmotet–Ringömotet.

Då vi sett kostnadsökningar inom andra delar av projektet ”E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station”, som har finansiering i den nationella infrastrukturplanen, har vi valt att inte gå vidare med genomförande av bullerskyddsåtgärden utmed Kvillestaden. Bullerskyddet initierades främst ur ett gestaltningsperspektiv, för att få ett enhetligt intryck i vägbilden.

Läs mer om hur Trafikverket arbetar med buller- och vibrationsutredningar samt kriterier för bullerskyddsåtgärder via länken nedan.

Om du störs av buller eller vibrationer kan du via samma länk nedan lämna in en förfrågan om buller- eller vibrationsutredning.

Förfrågan om buller eller vibrationsutredning