Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flygbild över området.

E6.21, Eriksbergsmotet–Inlandsgatan

Vi planerar att bygga om Eriksbergsmotet för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten på Lundbyleden.

Den ljusreglerade korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan är i dag olycksdrabbad och stoppar upp trafikflödet. Därför kommer vi att stänga den och i stället bygga en ny cirkulationsplats i Eriksbergsmotet, som vi kopplar ihop med Inlandsgatan och bron över Lundbyleden. Därmed försvinner det sista trafikljuset på Lundbyleden.

Det vänstersvängfält som finns vid signalkorsningen i dag kommer att stängas för allmän trafik och bli en underhållsväg för de planerade bullerskydden längs Lundbyleden. För trafik som kör österut och svänger av från leden efter Lundbytunneln kommer vi att bredda avfartsrampen med ett körfält. Det är även här du får svänga av för att nå Inlandsgatan i stället för vid dagens signalkorsning.

Den nya lösningen förenklar för dig som trafikant att komma till och från det nya området som beskrivs i Göteborgs Stads detaljplan för Volvo Lundby.

Det här ska vi göra:

  • bygga en ny cirkulationsplats och lokalgata vid Eriksbergsmotet
  • anpassa lokalgatorna och gång- och cykelbanorna
  • anpassa Lundbyledens på- och avfartsramper
  • stänga korsningen mellan Lundbyleden och Inlandsgatan (vänstersvängfältet blir underhållsväg).

Vi planerar att börja bygga sommaren/hösten 2022, och räknar med att vara klara under hösten 2023. Det mesta av arbetet kommer inte att påverka vägarna, och det som påverkar trafiken planerar vi att göra utanför rusningstid.

Vi genomför projektet i samarbete med Göteborgs Stad, Trafikkontoret, som bygger om det anslutande gatunätet, se länk nedan.