Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bullerskärm i glas och betong. Foto: Christian Badenfelt

E6.21 Lundbyleden, bullerskärm Karlavagnsplatsen

Vi planerar att bygga en bullerskärm längs med Lundbyleden vid Karlavagnsplatsen. Det gör vi för att minska bullret från vägen för dig som bor i Karlastaden.

Bostadsområdet Karlastaden är på väg att byggas ut, och vi planerar därför att bygga en bullerskärm längs med Lundbyleden vid Karlavangsplatsen för att minska bullernivån för de boende. Bullerskärmen kommer att ha en grund av betong och en skärm av glas. Den kommer att bli cirka 5 meter hög och cirka 700 meter lång.

Vi har påbörjat entreprenadskedet och vår entreprenör är Serneke Sverige. Byggstart beräknas ske i  början av 2022.