Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Göteborgs central, renovering och tillgänglighetsanpassning av plattformar

Projektet omfattar renoveringsarbete på plattformarna mellan spåren 9-10 och 11-12 på Göteborgs central. Två spår åt gången kommer att vara avstängda under perioden 22 juli till 15 september.

Projektet är avslutat.

Plattformstaken byggdes för snart 100 år sedan och är i behov av renovering. Då plattformstaken är av kulturhistoriskt värde bibehålls den dekorativa utformningen men med moderna byggnadstekniska lösningar.

På plattform 5 mellan spåren 9-10 ska ett totalt utbyte ske av både betongfundament samt hela pelar- och takkonstruktionen i trä. Stolparnas smide i basen och infästning i grundläggning ändras till en synlig betongsockel och synlig infästning av smide. Anledningen till den ändrade konstruktionen är att skydda träpelarna mot väta och på så sätt öka deras livslängd.

Plattformens lutning är idag ut mot spåren. Av säkerhetsskäl ändras nu detta, så att lutningen istället blir in mot plattformens mitt. Vidare kommer plattformen att tillgänglighetsanpassas i form av:

  • tydligare uppmärkt skyddszon (vita plattor i marken närmast spåret), skyddszonen ska du inte beträda annat än när du stiger på eller av tåget
  • taktila ledstråk, för personer med synnedsättning, till och från samt på plattform
  • bättre belysning
  • soffor anpassade med tre armstöd
  • lutningsbrädor.

På plattform 6 mellan spåren 11-12 ska en begränsad renovering utföras.

Renoveringen pågår sommaren 2019, med byggstart i mitten av juli och avslut i september.

Plattform 5 innan åtgärd
Så här ser det ut på spår 9-10 på plattform 5 idag. Foto: Maarit Huuskonen, Trafikverket
Plattform efter åtgärd
Så här, som på spår 15-16 på plattform 8, ska det bli. Foto: Maarit Huuskonen, Trafikverket