Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gullholmen, brobyte

Vi planerar att byta ut bron för gång- och cykeltrafik mellan Gullholmen och Härmanö. Projekteringen har startat och målsättningen är att den nya bron öppnar i slutet av april 2020. En tillfällig bro kommer att anordnas under byggtiden.

Vid en inspektion och underhållsarbete hösten 2019 upptäcktes skador på bron som nu har utretts. Utredningen visar att bron behöver bytas ut. Den nya bron kommer att gjutas i betong för bästa livslängd i rådande miljö. Läge, bredd och segelfri höjd blir samma som befintlig bro.

En tillfällig bro kommer att placeras strax söder om den gamla under tiden som den permanenta bron byggs.

Inga tunga laster

Den gamlabron kan i dagsläget inte belastas med fyrhjuling eller tyngre laster. I händelse av brand eller annat nödläge är det beslutat att Räddningstjänsten får köra på den gamla bron med nödvändig utrustning.

Andra vägar för sjöfarten

Då den gamla bron rivs och den nya byggs upp kan båtar inte passera och får därför ta andra vägar.

Tidplaner

Projektering pågår. Sidan kommer att uppdateras så snart mer information finns.

 

Arbetena med att riva den gamla och bygga upp den nya bron kan orsaka buller och damm. Vi ber om överseende med det.
Arbetet kommer att bedrivas vardagar, endast under dagtid.