Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ett regionaltåg som här passerar en järnvägsövergång.

Hastighetshöjning, Norra Bohusbanan

Vi planerar att stänga av alternativt förbättra plankorsningarna längs sträckan Strömstad–Överby. Syftet är att öka trafiksäkerheten för både bilister och oskyddade trafikanter. Dessutom planerar vi hastighetshöjningar för att minska restiden på sträckan.

Vi planerar för att stänga, signalreglera eller signal- och siktanpassa plankorsningarna på sträckan Strömstad–Överby. Det gör vi för att öka trafiksäkerheten på banan.

I samband med detta kommer vi att sätta upp staket längs delar av sträckan för att förhindra att obehöriga tar sig in på spårområdet. Åtgärderna gör det även möjligt att öka hastigheten på vissa delar av sträckan, från 90 km/tim till 110 km/tim. Syftet är att minska restiden mellan Överby och Strömstad.

Projektet är indelat i två geografiska etapper

Byggnationen startar i April 2020. Och ombyggnationen ska vara klar i juli då den planerade hastighetshöjningen mellan Skee och Strömstad är färdig.

Under denna period kommer resande märka av arbetena framförallt vid och omkring stationen i Skee. I Skee kommer en ny bevakad övergång över spåren byggas.

Utredning pågår. Tidsplan för projektering och byggande är inte fastställd.