Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gjutform av trä i formen av en vägport med byggnadsställningar runtomkring.

Den nya vägporten byggs vid sidan av den gamla. Foto: Lena Mårtensson, Trafikverket

Heneporten, Skövde kommun, vägport under Västra stambanan

Trafikverket och Skövde kommun planerar att förbättra möjligheterna att ta sig till bostadsområdet, Hentorp södra, genom en bredare vägport under Västra stambanan.

På initiativ från Skövde kommun arbetar Trafikverket med att förbättra Heneporten, som är en vägport för kommunal väg under Västra stambanan. Syftet är att göra det lättare att ta sig till och från det befintliga bostadsområdet Hentorp södra. Behovet av bättre förbindelse ökar då kommunen planlagt för 100 nya bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse.

Heneporten är en vägförbindelse mellan Hentorp och Skövdevägen under Västra stambanan. Porten ligger cirka 3,5 kilometer från Skövde centrum. Den trafikeras i dag av bilar, bussar i linjetrafik och cyklande. Portens utformning tillåter endast ett körfält med begränsad fri höjd på 3,4 meter. Skövde kommun vill att vägporten byggs om, så att den tillåter dubbelriktad biltrafik och ger bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik till området.

Trafikverket planerar, projekterar och genomför projektet, som i sin helhet finansieras av Skövde kommun. En genomförandestudie och kostnadsberäkning för möjliga alternativa lösningar genomfördes under 2015.

Lansering ger mindre trafikstörning

För att störa tågtrafiken så lite som möjligt bygger vi den nya vägporten fristående, vid sidan av den befintliga porten. Under helgen 25–28 juli kommer vi sedan att stänga av trafiken på Västra stambanan helt för att riva den gamla vägporten och skjuta in (lansera) den nya i dess ställe. 

Trafikinformation

Mellan vecka 9 och vecka 40 2019 är Gröna vägen under Heneporten stängd för all trafik.

Den nya porten kommer att vi att bygga öster om Heneporten på Skövdevägen. När vi bygger porten kommer trafiken på Skövdevägen mellan Skultorp och Skövde passera arbetsplatsen på en tillfällig förbifart med reducerad hastighet.

Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera på Skövdevägen under hela byggtiden.

Under vecka 30 river vi porten och lanserar (skjuter in) den nya porten vilket gör att vi måste stänga av Västra stambanan helt (torsdag 25 juli klockan 11.00 till måndag 29 juli klockan 05.00). Därefter ska vi återställa Gröna vägen och Skövdevägen och beräknar bli klara i slutet av september.