Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Lastbil intill körsbärsträd

E6.20, Hisingsleden och Halvors länk

Trafikverket planerar att bygga om den södra delen av Hisingsleden, på sträckan Vädermotet i syd till Björlandavägen i norr. Målet är att höja säkerheten för alla trafikslag och öka kapaciteten för godstrafik.

Hisingsleden är en väg av så kallat riksintresse, vilket betyder att den är en särskilt viktig väg för att samhället ska fungera. På Hisingsleden går det stora mängder godstrafik till och från Göteborgs Hamn och de stora industrierna på västra Hisingen, till exempel Volvo.

Hisingsledens södra del kommer att breddas till fyra körfält och mittsepareras med en barriär. Där leden möter Assar Gabrielssons väg (Volvomotet) och Björlandavägen (Björlandamotet) kommer de signalreglerade korsningarna att ersättas med planskilda trafikplatser, som är bättre sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Korsningen mellan Hisingsleden och Gustav Larsons väg kommer att stängas, med undantag för busstrafik som ska söderut. Det nya logistikcentret, som byggs i Sörred, väster om Hisingsleden, kommer att anslutas till leden via en ny trafikplats - Kålseredsmotet. Det kommer också att anläggas en ny gång- och cykelbana mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen. Gång- och cykelbanan mellan Vädermotet och Assar Gabrielssons väg breddas och separeras från körbanan med en avskärmning för att få en bättre trafiksäkerhet.

Trafikverket planerar också att bygga Halvors länk – en 1,3 km ny väg samt gång- och cykelbana som sträcker sig från Ytterhamnsmotet på väg 155 till Hisingsleden söder om Assar Gabrielssons väg. På Halvors länk planeras en ny trafikplats, Vikansmotet, som ansluter det nya logistikcentret vid Halvorsäng till det statliga vägnätet. Genom att bygga Halvors länk får godstrafiken en direktanslutning till målpunkter som till exempel Göteborgs Hamn.

Läs mer och se karta om de två vägplanerna längre ner på sidan, under nyheter och du kan läsa mer om respektive vägplan i länkarna till höger.