Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilden är en illustrationsbild

Entreprenör utsedd för Björlandamotet

Hisingsledens sista etapp, Björlandamotet, har nu tilldelats entreprenören Mark & Energibyggarna. Produktionen beräknas starta under våren 2022.

Etappen Björlandamotet är den tredje och sista etappen på Hisingsleden, södra delen, som nu snart går in i produktion. Produktionen beräknas pågå fram till sommaren 2024. Trafikpåverkan under byggtid uppdateras löpande på denna webbsida samt via andra kanaler.

Björlandamotet kommer att ersätta den befintliga signalreglerade korsningen Hisingsleden-Björlandavägen med en planskild trafikplats där Hisingsleden, med en cirka 300 meter lång bro, leds över Björlandavägen. Under bron byggs en cirkulationsplats som ansluter ramperna från Hisingsleden till Björlandavägen. Etappen omfattar även breddning av Hisingsleden, en cirkulationsplats i korsningen Sörredsvägen-Björlandavägen, ny gång- och cykelväg längs sträckan samt två rörbroar för att fauna ska ha möjlighet att passera under vägen