Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Illustration av trafikplatsen mitt på Halvors länk.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bygget av Halvors länk har startat

En ny entreprenör har vunnit kontraktet efter sommarens överprövning och bygget av Halvors länk har påbörjats. Överprövningen medförde en försenad byggstart, men tidplanen bedöms ändå att hålla.

Den upphandlade entreprenören Peab anläggning AB är igång med förberedande arbeten i området vid Vikans kross och i vår börjar arbetena på allvar med sprängningar längs med Hisingsledens södra del.

– Sprängningarna drar igång i mars, säger Trafikverkets projektledare Karolina Petersen.
Sprängningarna kommer att ske under lågtrafik, på vardagar mellan 10 och 14, trafiken på Hisingsleden påverkas med kortare avstängningar av vägen. Gång- och cykeltrafiken längs Hisingsleden leds om under byggtiden. Mer information om detta kommer i början av 2020.

Trots att byggstarten försenats med flera månader är bedömningen att Halvors länk, som kopplar ihop Ytterhamnsmotet med Hisingsleden, öppnar för trafik i april 2022, som var planerat.

– Det är vår bedömning och entreprenören är helt införstådd med detta, säger Karolina Petersen.
Under våren 2020 kommer även vägplanen för ombyggnaden av Hisingsledens södra del att fastställas efter granskning. Hisingsledens södra del ska stå färdig i juni 2024.