Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på cykelbana
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Gång- och cykelväg till Volvo Torslanda leds om

Den 29 januari stängs gång- och cykelbanan längs Hisingsledens södra del på grund av att vägarbeten startar på sträckan. Fotgängare och cyklister hänvisas till vägen som går över Svarte mosseområdet. Orange vägvisning finns uppsatt längs vägen.

Nu startar arbetena med att bygga Halvors länk, en ny vägsträcka som förbinder Ytterhamnsmotet och Hisingsleden, samt breddningen av Hisingsleden. Under våren kommer en bergskam längs Hisingsleden att sprängas ner och då kan inte längre gång- och cykelbanan längs Hisingsleden användas av säkerhetsskäl.

Välj gång- och cykelvägen över Svarte mosse

Den 29 januari stängs därför gång- och cykelbanan mellan Bräckemotet och infarten till Assar Gabrielssons väg. Fotgängare och cyklister uppmanas att välja vägen via Södra Biskopsgården och Svarte mosse-området. Skyltar kommer att visa vägen.
Se även denna karta:

Byggandet av Halvors länk och utbyggnaden av Hisingsleden är klart under 2024, gång- och cykeltrafiken påverkas på olika sätt, med avstängningar och omledningar. Avstängningen av den befintliga gång- och cykelbanan längs Hisingsledens södra del kommer att gälla under stora delar av byggtiden.

Nya banan öppnar etappvis

En ny gång- och cykelbana kommer att öppna etappvis längs Hisingsleden, från Vädermotet hela vägen upp till Björlandavägen. Gång- och cykelvägen blir separerad från biltrafiken för ökad säkerhet med antingen dike eller barriär. Dessutom anläggs en helt ny gång- och cykelväg längs Halvors länk för att knyta ihop cykelstråket längs Björlandavägen med väg 155.

Mer information om vägprojekten Hisingsledens södra del och Halvors länk finns under respektive flik i högerspalten.