Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för Hisingsleden södra delen har vunnit laga kraft

Vägplanen för Hisingsleden södra delen vann laga kraft den 22 juli 2020. Att vägplanen har vunnit laga kraft innebär att vi nu kan ta marken i anspråk för utbyggnaden av leden.

Byggnationen delas in i tre etapper. Kålseredsmotet, Volvomotet och Björlandamotet. Den första etappen som är Kålseredsmotet ligger nu ute för anbudsräkning. Upphandling av entreprenör beräknas bli klart under vintern 2020. Planerad byggstart för etappen Kålseredsmotet är våren 2021 och byggnation planeras pågå fram till sommaren 2023.

Vad omfattar etappen Kålsered?

På sträckan för etappen Kålsred ingår breddning av Hisingsleden till fyra körfält samt byggnation av en ny trafikplats, ny faunapassage samt en gång- och cykelport för att skapa en planskild korsning. En ny gång-och cykelbana kommer att anläggas längs hela sträckan.

När byggnationen är klar ökar framkomligheten samt säkerheten på vägsträckan för alla trafikslag, samtidigt som centrala trafikleder i Göteborg avlastas.

Under byggtiden är det öppet för trafik med undantag för kortare avstängningar.