Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för ombyggnad av E6:20 Hisingsleden, södra delen finns nu för granskning

Från den 16 juni fram till 9 juli 2017 finns planen tillgänglig för granskning. Du kan ta del av handlingarna och lämna in synpunkter.

Planen med miljökonsekvensbeskrivning innehåller förslag på breddning av vägen samt tre nya planskilda trafikplatser. De åtgärder som föreslås i vägplanen syftar bland annat till att öka kapaciteten, säkerheten och framkomligheten på Hisingsleden. Åtgärderna kommer att öka tillgängligheten till stora målpunkter som Volvo och Hamnen och även fördela om tung trafik från den hårt belastade Lundbyleden till Hisingsleden. Vägplanen föreslår även att binda ihop gång-och cykelvägen mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen för att skapa en säker pendlingssträcka.

Här kan du ta del av handlingarna

När granskningsperioden inleds lägger vi upp delar av handlingarna här på webbsidan under fliken Dokument, som du når via länken: Aktuella dokument för Hisingsleden, södra delen

Vill du ta del av handlingarna i sin helhet så finns de på följande platser:

  • Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
  • Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i Göteborg.

Välkommen att lämna synpunkter på förslaget

Dina synpunkter ska ha kommit till oss senast 10 juli 2017. Du kan även använda vår e-tjänst och skicka dina svar via e-formulär. Du hittar e-tjänsten här. Länk till e-tjänst
Skickar du dina synpunkter med e-post använder du adressen investeringsprojekt@trafikverket.se och med vanlig post:

Trafikverket
Ärendemottagningen
Box 801
781 28 Borlänge 

Var vänlig ange ärendenummer TRV 2016/1467

För mer information kontakta projektledare Johanna Arvidsson. Telefon: 010-123 15 06, e-post; johanna.arvidsson@trafikverket.se


Om Hisingsleden
Ett av syftena med de åtgärder som planeras är att öka kapaciteten och framkomligheten på Hisingleden dels för att tillgängligheten till stora målpunkter som Volo och Hamnen och även att fördela om tung trafik från den hårt belastade Lundbyleden till Hisingsleden. Ett annat syfte är göra Hisingsleden ännu mer attraktiv för tung trafik genom att bygga en länk mellan södra Hisingsleden och Ytterhamnsmotet på väg 155. Genom att ersätta två  hårt olyckdrabbade signalkorsningar med planskilda trafikplatser ökar även trafiksäkerheten. Genom att binda ihop gång-och cykelvägen mellan Assar Gabrielssons väg och Björlandavägen medges även en säker pendlingssträcka.