Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafikverket går ut på samråd för vattenverksamhet på E6:20 Hisingsleden

Från den 14 november 2017 fram till 5 december 2017 finns samrådsunderlag för vattenverksamhet tillgängligt för granskning. Du kan ta del av handlingarna och lämna in synpunkter.

Inom projektområdet rinner Kålseredsbäcken och Osbäcken. För att möjliggöra utbyggnaden av Björlandamotet behöver Kålseredsbäcken grävas om i ny sträckning på två platser. Två gamla trummor behöver bytas ut i Kålseredsbäcken och Osbäcken i det läge där bäckarna korsar Hisningsleden. Trafikverket planerar att anlägga rörbroar i dessa lägen. För dig som vill veta mer finns samrådsunderlaget att läsa här på webbplatsen.

Samrådstiden är 14 november 2017 -5 december 2017. Du kan lämna synpunkter här på webbplatsen eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Du kan även skicka brev till Trafikverket, Ärendemottagningen, Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge. Vi vill ha dina synpunkter senast 5 december 2017, märk handlingarna med TRV 2017/70503.

Länk till samrådsunderlaget

Åtgärderna innebär vattenverksamhet enligt 11 kapitlet i Miljöbalken och medför att Trafikverket kommer att söka tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. En miljökonsekvensbeskrivning kommer att tas fram till ansökan.